Bli medlem

Välkommen till vårt diskussionsforum

Här kan du ställa frågor, tipsa och diskutera hur den privata konsumtionen kan bli miljömässigt mer hållbar. Du kan också följa andras diskussioner och ta del av den kunskap som sprids. Se efter om det redan finns en pågående diskussion inom samma ämne, innan du påbörjar en ny.

Konsumentområde

Fokusområde

Hållbar konsumtion inom kommunal konsumentvägledning

Hej!Vi i vår kommun överväger att börja arbeta med hållbar konsumtion inom den kommunala konsumentvägledningen. Det är ju inte så att folk kommer till kommunen och säger: "Hej, jag vill konsumera hållbart - hur gör jag?", utan vi föreställer oss att arbeta mera utåtriktat med kampanjer, information, olika event och kanske medskapande aktiviteter. Är det någon som har erfarenhet av att arbeta in frågorna kring hållbar konsumtion i den kommunala konsumentvägledningen och som kan dela med sig av denna, eller som liksom vi vill starta upp arbete och därför söker diskussionsforum kring hur man bäst går tillväga?

Kategori
Boende
Vägledning/undervisning

Senaste svar: Profilbild på Anitha  Ljung) Helen Spetsmark

Fråga
5 svar Följs av 9

Senaste svar: Profilbild på Anitha  Ljung) Helen Spetsmark

Vad är hållbar konsumtion och hur kan det bli mainstream?

I anslutning till webbinariet den 8 maj kan du ställa frågor och diskutera med Matthias Lehner (Lunds universitet), Vishal Parekh (KTH) och Maria Thorson (Chalmers) mellan kl. 11:10- 11:30. Gör ditt inlägg genom att klicka på den gröna knappen.

Senaste svar: Profilbild på Matthias Lehner) Vishal Parekh

Dagens
diskussion
13 svar Följs av 8

Senaste svar: Profilbild på Matthias Lehner) Vishal Parekh

En framtid utan ekonomisk tillväxt – hur skulle den se ut?

Efter webbinariet Bortom BNP-tillväxt den 29 mars svarar Pernilla Hagbert från KTH i denna tråd mellan kl. 10:45-11:30. Hon har varit en av forskarna i projektet där man undersökt på vilka sätt man kan bygga ett hållbart samhälle. Gör ditt inlägg genom att klicka på den gröna knappen.

Senaste svar: Profilbild på Pernilla Hagbert) Pernilla Hagbert

Dagens
diskussion
10 svar Följs av 6

Senaste svar: Profilbild på Pernilla Hagbert) Pernilla Hagbert

Beräkna kommuninvånarnas klimatavtryck - så gjorde Umeå kommun

Den 19 mars 2019 mellan kl. 09:45 - 10:15 svarar Anna Gemzell och Sebastian Holmström tillsammans med Fedra Vanhuyse från Stockholm Environmental Institute (SEI) som har gjort beräkningarna på frågor i denna tråd. Ställ din fråga genom att klicka på den gröna knappen.

Senaste svar: Profilbild på Anna Gemzell) Anna Gemzell

Dagens
diskussion
14 svar Följs av 15

Senaste svar: Profilbild på Anna Gemzell) Anna Gemzell

Bli medlem Logga in