Bli medlem

Välkommen till vårt diskussionsforum

Här kan du ställa frågor, tipsa och diskutera hur den privata konsumtionen kan bli miljömässigt mer hållbar. Du kan också följa andras diskussioner och ta del av den kunskap som sprids. Se efter om det redan finns en pågående diskussion inom samma ämne, innan du påbörjar en ny.

Konsumentområde

Fokusområde

Hållbar konsumtion – en hackers utmaning

Vilka utmaningar ser du?

Vi vet att du jobbar för en hållbar konsumtion dagligen.

Bidra med din syn på vilka utmaningar det finns för en mer miljösmart konsumtion. Den 28 februari skickar vi de sedan vidare till organisatörerna för Hack for Sweden som kommer att rösta fram de utmaningarna som kommer att byggas lösningar för.

Under några dagar i april ska olika grupper tävla om att hitta lösningar på Sveriges samhällsutmaningar med hjälp av öppen data från myndigheter och kommuner.

Men vilka utmaningar ska bearbetas under hackatonet som äger rum 4-6 april 2019?
Skriv ditt förslag i en kommentar i denna tråd!

Läs mer om forumets deltagande i Hack for Sweden

//Anna


Kategori
Forskning/statistik
Företagande/ekonomi
Hemelektronik
Innovation/design
Livsmedel
Psykologi/beteende

Senaste svar: Profilbild på Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet) Anna Damm

Diskussion
1 svar Följs av 4

Senaste svar: Profilbild på Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet) Anna Damm

Mistra Sustainable Consumption letar efter vikarie

Vikariat! Vår administratör och ansvariga för ekonomiska redovisning samt internkommunikatör försvinner några månader och vi letar efter en vikarie. Placering på KTH, Stockholm, men jobbar mot hela forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption. Stor chans att få vara med och ta del av forskningsfronten när det gäller hållbar konsumtion. Läs ansökan: https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb/what:job/jobID:247541/where:4/


Kategori
Företagande/ekonomi

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 3

Svårt - eller omöjligt - att göra fel

”Det ska vara lätt att välja rätt” är en slogan som numera uttalas av alla om i stort sett allt. Och ja – reell konsumentmakt är fortfarande en bristvara. Det måste bli enklare att vara konsument, vi måste få mer makt att välja sådant som är bättre för miljön. Liksom för vår plånbok, vår hälsa, arbetsvillkoren, djuren. Men är det därmed konsumenterna som ska göra hela jobbet? För att få bukt med riskabla kemikalier, antibiotikaresistens, klimathot, eländiga arbetsvillkor, bankernas investeringar i miljöförstöring, rovdrift på metaller till mobiltelefonerna..?

Svaret är nej.

En tämligen enig forskarvärld pekar gång på gång att fortsatt överkonsumtion kommer att leda till katastrof för framtida generationer. Vi köper för mycket kött, för många mobiltelefoner, för mycket kläder, flyger för mycket…

Även om mullret börjar höras – inte minst i kött- och flygdebatten – så tassas det väldigt mycket. Det är känsliga frågor. Rör inte mina matvanor. Eller resvanor. Tycks många tänka.

Politiken tvår ofta sina händer. Det är så lätt att låta konsumentmakten bli ett alibi för att slippa ”inkräkta på den personliga friheten”. ”Marknaden” – alltså vi konsumenter – ska styra vilken nivå det ska vara på såväl miljö som djurskydd. Ett exempel på sådana tongångar är i regeringens livsmedelsstrategi, där ordet ”hållbart” tycks kunna betyda väldigt många olika saker samtidigt. Det måste finnas en balans mellan ansvar politik-näringsliv-konsument. Det är för lätt att välja fel, för mycket som styr åt fel håll, för mycket information vi aldrig får, så mycket tid vi aldrig har där vi stressar igenom mat- eller klädbutiken.

Här behövs ett tydligt ledarskap. Politiker och andra beslutsfattare måste våga fatta de tuffa, långsiktiga politiska besluten. Som går längre än att det blir lite lättare att välja det rätta utifrån våra värderingar och vad vi vill med vår konsumtion – och inte vill.

Tänk om man skulle resonera på samma sätt om hållbar konsumtion som om trafiken. Bilbälten, krockkuddar, hastighetsbestämmelser och restriktionerna kring mobilanvändningen skulle inte regleras genom lagar utan genom vars och ens ansvar. Gärna underbyggd med lite informationskampanjer.

När det gäller trafiken rättar vi oss utan knot. Vi litar som medborgare på att politikerna gjort en rimlig avvägning. Inte så vad gäller miljön. Men miljöförstöring skapar också död och förintelse. Både på kort och lång sikt. Inte just här och just nu, men någonstans, någon gång. Vad gäller klimatfrågan – med enorma följder.

Det är idag alltför lätt och billigt att köpa fel – shoppa loss på produkter som inte är förenligt med hållbar utveckling. Köpa industriellt framställt kött där djuren lidit svårt, obegripligt billiga kläder och elektronikprylar från Kina, till exempel. Självfallet finns det många med svag privatekonomi, men det är inte de som överkonsumerar, det är vi andra.

Att det ska istället vara lätt att välja ”rätt” – det är viktigt. Men det räcker inte. Det måste vara svårt att välja fel. I vissa fall kanske till och med omöjligt. Ribban måste sättas högt via lagar och andra regler så att konsumenterna i sina stressade tur i mataffären inte ska behöva välja mellan dåligt och bra – utan mellan väldigt bra och bra. Allt oftare talar man om "default-samhälle", att det hållbara är utgångspunkten.

Makten ligger i hög utsträckning hos regering, riksdag – och EU:s beslutsfattare. Fyrpartiöverenskommelsen innehåller en del steg i rätt riktning men frågan är hur långt det räcker i vår vardag. EU har också en viktig fråga, där måste det bli mer fokus på hållbar konsumtion. Det handlar om politiska slut om att rensa ut incitament som klart uppmuntrar till ohållbar konsumtion. Vi på Sveriges Konsumenter lansrade förra året våra lösningar för en stark och hållbar konsumentpolitik. Vi hoppas med att den ska bidra till debatt och ett större fokus både på konsumenternas vardagsliv och på politikens ansvar för en hållbar utveckling – miljömässigt, socialt, ekonomiskt.

Marknadskrafterna kan åstadkomma mycket, men för att har brister och måste stöttas av politik. Dels har inte konsumenterna total informationsöverblick – de vet inte alla alternativ och konsekvenserna av olika val. Dels finns det goda möjligheter att med marknadsföring, exponering och själva utbudet påverka kunden. Därför behövs korrektion, styrning. Av politiken.


Kategori
Forskning/statistik
Livsmedel

Senaste svar: Inga svar

Diskussion
Inga svar Följs av 8

Lätt att göra rätt - räcker det?

Innan årsskiftet publicerade Konsumentverket rapporten Konsumenterna och miljön 2018. I den fångas och jämförs bland annat hur enkelt konsumenter upplever det är att göra val med miljöhänsyn på olika marknader. Enklast tycker konsumenter det är att välja vitvaror tätt följt av olika slags livsmedel. Enkelhet tycks dock inte vara en garant för faktiska val med miljöhänsyn. Mellan 2008-2016 har de privata konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser från livsmedel ökat med 30 procent. Att det upplevs "lätt att göra rätt" verkar inte tillräckligt. Vad mer än enkelhet krävs för att ändra det faktiska beteendet? Kan det vara svårt fastän man som konsument upplever att det är enkelt? Vad får konsumenter att prioritera val med miljöhänsyn?


Kategori
Hemelektronik
Psykologi/beteende

Senaste svar: Profilbild på Anna-Maria Lundholm) Tim Isaksson

Diskussion
3 svar Följs av 6

Senaste svar: Profilbild på Anna-Maria Lundholm) Tim Isaksson

Bli medlem Logga in