Bli medlem

Hur kan vi ändra vårt sätt att äta?

Diskussion

Kategori
Forskning/statistik
Livsmedel
3 svar i diskussionen Följs av 9

Emma Schütt skriver: I dagarna publicerade EAT Lancet sin slutrapport. För att klara att producera mat till hela jordens befolkning och samtidigt hålla oss inom planetens gränser menar de att vi dels måste ställa om till ett fossilfritt jordbruk, minska svinnet i hela kedjan med minst hälften och dessutom förändra vårt sätt att äta radikalt. En flexitarisk kost med mycket mer grönt och betydligt mindre kött på tallriken är deras recept. Men hur ska en sådan beteendeförändring komma till stånd? Vi vet t.ex. att information som sådan inte räcker för att förändra ett beteende, men vad behöver vi och vem är det som kan påverka att det sker? Är det styrmedel och i så fall vilka? Lagstiftning eller frivilliga åtgärder? Vad har ni för tankar, idéer eller erfarenheter om att arbeta med liknande frågor lokalt eller nationellt?

Om EAT Lancets rapport


Svar / Kommentarer

Hej Emma! Otroligt spännande område. Jag tror starkt på att arbeta mer med beteendevetenskapliga insikter (t.ex. nudging), för att påverka vårt beteende när det gäller hållbar matkonsumtion. T.ex. vegetariskt/klimatsmart mat som förvalt val, mindre tallriksstorlekar etc. Sen tror jag att information kan ha effekt om det ges i rätt kontext eller om informationen utformas med hjälp av beteendevetenskapliga insikter :)

Evelina Gunnarsson skrev:

Hej Emma! Otroligt spännande område. Jag tror starkt på att arbeta mer med beteendevetenskapliga insikter (t.ex. nudging), för att påverka vårt beteende när det gäller hållbar matkonsumtion. T.ex. vegetariskt/klimatsmart mat som förvalt val, mindre tallriksstorlekar etc. Sen tror jag att information kan ha effekt om det ges i rätt kontext eller om informationen utformas med hjälp av beteendevetenskapliga insikter :)

Tack för svar! Tänker du som förvalt val på restaurang och i offentliga miljöer? Går det att använda nudging även för att påverka folk i hemmet (om det ens bör göras) - och på vilket sätt då tror du? Är butiker en nyckel? I valsituationen i butik går det väldigt snabbt, och mycket av det vi äter och köper är ett rent vanebeteende. Vad känner du till för exempel där butiker jobbat med nudging?

Evelina Gunnarsson skrev:

Hej Emma! Otroligt spännande område. Jag tror starkt på att arbeta mer med beteendevetenskapliga insikter (t.ex. nudging), för att påverka vårt beteende när det gäller hållbar matkonsumtion. T.ex. vegetariskt/klimatsmart mat som förvalt val, mindre tallriksstorlekar etc. Sen tror jag att information kan ha effekt om det ges i rätt kontext eller om informationen utformas med hjälp av beteendevetenskapliga insikter :)

Ja, information kan räcka. Men även om mer information inte alltid ger god effekt så behövs ju information ofta från början, för att ge målgruppen nödvändig förståelse. Det går ju inte alltid nudga våra hjärnors automatiska System 1-tänkande, ibland har vi inget annat val än att nudga det mer energikrävande, medvetet reflekterande System 2, men för det behöver kunskap som kan ge grundläggande motivation finnas på plats. Alltså: vi får inte sluta informera. Men låt oss gärna göra det smartare, precis som Evelina säger.

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in