Bli medlem

Hur kan vi ändra vårt sätt att äta?

Diskussion

Kategori
Forskning/statistik
Livsmedel
3 svar i diskussionen Följs av 9

Emma Schütt skriver: I dagarna publicerade EAT Lancet sin slutrapport. För att klara att producera mat till hela jordens befolkning och samtidigt hålla oss inom planetens gränser menar de att vi dels måste ställa om till ett fossilfritt jordbruk, minska svinnet i hela kedjan med minst hälften och dessutom förändra vårt sätt att äta radikalt. En flexitarisk kost med mycket mer grönt och betydligt mindre kött på tallriken är deras recept. Men hur ska en sådan beteendeförändring komma till stånd? Vi vet t.ex. att information som sådan inte räcker för att förändra ett beteende, men vad behöver vi och vem är det som kan påverka att det sker? Är det styrmedel och i så fall vilka? Lagstiftning eller frivilliga åtgärder? Vad har ni för tankar, idéer eller erfarenheter om att arbeta med liknande frågor lokalt eller nationellt?

Om EAT Lancets rapport


Svar / Kommentarer

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in