Bli medlem

Lätt att göra rätt - räcker det?

Diskussion

Kategori
Hemelektronik
Psykologi/beteende
3 svar i diskussionen Följs av 7

Innan årsskiftet publicerade Konsumentverket rapporten Konsumenterna och miljön 2018. I den fångas och jämförs bland annat hur enkelt konsumenter upplever det är att göra val med miljöhänsyn på olika marknader. Enklast tycker konsumenter det är att välja vitvaror tätt följt av olika slags livsmedel. Enkelhet tycks dock inte vara en garant för faktiska val med miljöhänsyn. Mellan 2008-2016 har de privata konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser från livsmedel ökat med 30 procent. Att det upplevs "lätt att göra rätt" verkar inte tillräckligt. Vad mer än enkelhet krävs för att ändra det faktiska beteendet? Kan det vara svårt fastän man som konsument upplever att det är enkelt? Vad får konsumenter att prioritera val med miljöhänsyn?

Svar / Kommentarer

Att det ändra konsumenters faktiska beteendet är en del av lösningen och där saknas två viktiga saker:

1) Ett rättvisande pris. Det mest miljöförstörande betalar inte för sina miljökostnader och är därför för billigt. Vi väljer det som är billigt. Basala saker kan behöva subventioneras, men inte lyx. När varor och tjänster inte betalar för sin miljöpåverkan är de subventionerade.

2) Vissheten om att det jag gör har en faktisk positiv påverkan och att vi alla ror åt samma håll. Det känns hopplöst för många att välja bort flyg eller köpa ekologiskt när många andra inte gör det. Det kan inte vara upp till var och en utan vi behöver ta tag i problemen och den ohållbara livsstilen kollektivt som samhälle.

Den andra delen av lösningen är ju att även de varor som har relativt mindre miljöpåverkan är miljöförstörande och kan tillverkas på ett mycket mer hållbart sätt. Miniminivån måste höjas. Förbud mot farliga kemikalier och försiktighetsprincipen, cirkulära affärsmodeller, förändrad infrastruktur, minskade transporter och ett CO2-positivt jordbruk och skogsbruk skulle ha mycket större potential att lösa miljöutmaningarna än enskilda konsumenters val med dagens utbud.

Jag tänker att det är helt rätt att det inte räcker att det ska vara lätt att göra rätt. Smarta ekonomiska incitamentstrukturer (t.ex. koldioxidavgift), rena förbud/utfasningar (t.ex. freoner) och stigande standarder för miljöprestanda (t.ex. bilars CO2-utsläpp) är alla extremt viktiga styrmedel, ja absolut nödvändiga. Med det sagt behöver det ändå hela tiden också bli ännu lättare att välja rätt. Vitvaror och livsmedel har vissa märkningar, det stämmer, men även för de varukategorierna finns det mycket mer att göra. Forskningen på exempelvis nudging visar tydligt att små, små skillnader i detaljer kring hur sådana märkningar ser ut och vilka inramningar de använder spelar stor roll.

Att på vitvarors märkningar för energieffektivitet även skriva ut kostnadsbesparingar över flera år har t.ex. visat sig kunna leda till mer gröna köp än att inte ha med det (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10603-015-9306-4, https://link.springer.com/article/10.1007/s10603-012-9211-z, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/350282/John_Lewis_trial_report_010914FINAL.pdf). Och hur man på livsmedels märkningar för ekologiskt mat också kommunicerar ursprungsland eller inte har visat sig spela roll (https://pure.au.dk/portal/en/publications/the-impact-of-organic-certification-and-country-of-origin-on-consumer-food-choice-in-developed-and-emerging-economies(4f286335-d875-40c1-8cf3-a58acc350997).html). Bara för att nämna ett par exempel.

Både eftersom det uppenbarligen inte duger med vilka mätningar som helst och med tanke på vårt allt mer informationsmättade (digitala) samhälle så går det också att ställa sig frågan om det verkligen blev särskilt mycket lättare att göra rätt mellan 2008 och 2016.

Tim Isaksson skrev:

Jag tänker att det är helt rätt att det inte räcker att det ska vara lätt att göra rätt. Smarta ekonomiska incitamentstrukturer (t.ex. koldioxidavgift), rena förbud/utfasningar (t.ex. freoner) och stigande standarder för miljöprestanda (t.ex. bilars CO2-utsläpp) är alla extremt viktiga styrmedel, ja absolut nödvändiga. Med det sagt behöver det ändå hela tiden också bli ännu lättare att välja rätt. Vitvaror och livsmedel har vissa märkningar, det stämmer, men även för de varukategorierna finns det mycket mer att göra. Forskningen på exempelvis nudging visar tydligt att små, små skillnader i detaljer kring hur sådana märkningar ser ut och vilka inramningar de använder spelar stor roll.

Att på vitvarors märkningar för energieffektivitet även skriva ut kostnadsbesparingar över flera år har t.ex. visat sig kunna leda till mer gröna köp än att inte ha med det (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10603-015-9306-4, https://link.springer.com/article/10.1007/s10603-012-9211-z, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/350282/John_Lewis_trial_report_010914FINAL.pdf). Och hur man på livsmedels märkningar för ekologiskt mat också kommunicerar ursprungsland eller inte har visat sig spela roll (https://pure.au.dk/portal/en/publications/the-impact-of-organic-certification-and-country-of-origin-on-consumer-food-choice-in-developed-and-emerging-economies(4f286335-d875-40c1-8cf3-a58acc350997).html). Bara för att nämna ett par exempel.

Både eftersom det uppenbarligen inte duger med vilka mätningar som helst och med tanke på vårt allt mer informationsmättade (digitala) samhälle så går det också att ställa sig frågan om det verkligen blev särskilt mycket lättare att göra rätt mellan 2008 och 2016.

Här finns ett annat exempel, på bränsleeffektivitetsmärkningar för bilar: https://www.forummiljosmart.se/forandra-beteenden/exempel-nudgar/information-hjalper-konsumenten-valja-energisnala-produkter/

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in