Bli medlem

Beräkna kommuninvånarnas klimatavtryck - så gjorde Umeå kommun

Dagens diskussion

14 svar i diskussionen Följs av 15
Den 19 mars 2019 mellan kl. 09:45 - 10:15 svarar Anna Gemzell och Sebastian Holmström tillsammans med Fedra Vanhuyse från Stockholm Environmental Institute (SEI) som har gjort beräkningarna på frågor i denna tråd. Ställ din fråga genom att klicka på den gröna knappen.

Diskussionen är stängd

Svar / Kommentarer

Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet skrev:

Fråga från webbinariet: Har ni indikatorer på om en nationell enkät skulle vara möjligt? via SCB, naturvårdsverket eller liknande?

SEI deltog i ett nationellt projekt med bland annat SCB för att beräkna utsläppen på nationell nivå (se PRINCE: http://www.prince-project.se/). Nedskalning till lokala nivåer skulle vara nästa steg :-)

Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet skrev:

Fråga från webbinariet: Om vi får ett nationellt konsumtionsmål, tror ni då på idén att ha standardiserade enkäter som grund lokal, regional och nationell beräkning?

Jag tycker det låter mycket klokt! Jag tror det behövs möjlighet att kunna bryta ned statistik på olika geografiska nivåer. Då åskådliggör vi vilka utmaningar vi har på olika platser. Det finns ju olika förutsättningar för olika klimatsmarta lösningar i olika delar av landet, exempelvis delningslösningar kanske är lättare att få till i städerna. Beteendepåverkan kan ju ske både på nationell nivå men även lokalt, både via kommunerna och t.ex. den ideella sektorn. Då är det bra med geografiskt nära kunskaper.

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in