Bli medlem

Beräkna kommuninvånarnas klimatavtryck - så gjorde Umeå kommun

Dagens diskussion

14 svar i diskussionen Följs av 15
Den 19 mars 2019 mellan kl. 09:45 - 10:15 svarar Anna Gemzell och Sebastian Holmström tillsammans med Fedra Vanhuyse från Stockholm Environmental Institute (SEI) som har gjort beräkningarna på frågor i denna tråd. Ställ din fråga genom att klicka på den gröna knappen.

Diskussionen är stängd

Svar / Kommentarer

Filippa Borgström skrev:

Tack för en bra presentation! Jag har en fråga om statistik, eftersom Klimatkommunerna jobbar med att ta fram en samling klimatnyckeltal för kommuner, att ha som grund i en öppen jämförelse. För konsumtionens klimatpåverkan är det som bekant väldigt ont om statistik, därav initiativ som detta för att få bättre koll. Men om ni fick önska er statistik inom området, VAD hade varit mest intressant? Klimatkommunerna brukar lyfta vikten av statistik om konsumtionens klimatpåverkan men vi vill gärna bli så specifika som möjligt i våra frågor/uppmaningar till nationella nivån.

Instinktivt tänker jag att det skulle vara mest intressant att möjliggöra jämförbar statistik för de områden där vi har de största utmaningarna: flyg, bilresor, konsumtion av kläder och skor, offentlig konsumtion, livsmedel. Jag tror det är bra med statistik nedbruten på län eller kommun, så att det tydliggörs de lokala förutsättningarna.

Fråga från webbinariet: Om vi som kommun ska stötta invånarna i ett klimatsmart beteende tänker jag att det är oerhört intressant att se hur beteendet påverkas av att gå från självhushållning till flera medlemmar! Det måste ses som en utmaning för invånare. Ser man någon tydlig beräkning i den övergången?

Det finns en rad klimaträknare tillgängliga, och vi har arbetat för att standardisera dem. Det blir svårt att skapa en som fungerar för alla, eftersom utsläppsfaktorer och omvandlingsfaktorer kan förändras. Exempelvis ställer vissa undersökningar frågor som "hur ofta äter du ...?" medan andra frågar "hur mycket pengar spenderar du på ...?" så det resulterar i olika omvandlingsfaktorer. På liknande sätt beror emissionsfaktorer på landet / regionen: Tekniska processer är inte desamma i varje land och olika utsläpp är förknippade med de olika produkterna.

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in