Bli medlem

En framtid utan ekonomisk tillväxt – hur skulle den se ut?

Dagens diskussion

10 svar i diskussionen Följs av 6
Efter webbinariet Bortom BNP-tillväxt den 29 mars svarar Pernilla Hagbert från KTH i denna tråd mellan kl. 10:45-11:30. Hon har varit en av forskarna i projektet där man undersökt på vilka sätt man kan bygga ett hållbart samhälle. Gör ditt inlägg genom att klicka på den gröna knappen.

Diskussionen är stängd

Svar / Kommentarer

Emma Schütt skrev:

Ni tog upp kost och flygresor. Har ni också räknat på antal andra produkter per person som kan rymmas inom gränserna för en hållbar konsumtion? Tex xxx antal mobiltelefoner per person och år, xxx antal kläder? Etc

Ja en rad antaganden har gjorts för olika konsumtionsgrupper, t.ex. möbler, kläder, ICT osv.

Några av antagandena finns på sida 29 i rapporten.

Det är min kollega Eleonore Faure som undersökt just konsumtionen i de olika scenarierna. Hon utvecklar detta i en kommande artikel som ni kan hålla utkik efter: "Low-carbon futures for a Swedish society beyond GDP growth"

Men det som finns i rapporten baseras på ganska generella siffror för befolkningen i helhet, så vi har inte specificerat på individnivå och jag har tyvärr inte siffror på vad det "trattar ut till" avseende x antal prylar per person. Det är dock intressant att notera att det för olika scenarier också med sannolikhet kommer innebära olika regionala skillnader (ex. som i lokal självförsörjning där konsumtionen också kopplas starkare till lokala förutsättningar).

Pernilla Hagbert skrev:

Ja en rad antaganden har gjorts för olika konsumtionsgrupper, t.ex. möbler, kläder, ICT osv.

Några av antagandena finns på sida 29 i rapporten.

Det är min kollega Eleonore Faure som undersökt just konsumtionen i de olika scenarierna. Hon utvecklar detta i en kommande artikel som ni kan hålla utkik efter: "Low-carbon futures for a Swedish society beyond GDP growth"

Men det som finns i rapporten baseras på ganska generella siffror för befolkningen i helhet, så vi har inte specificerat på individnivå och jag har tyvärr inte siffror på vad det "trattar ut till" avseende x antal prylar per person. Det är dock intressant att notera att det för olika scenarier också med sannolikhet kommer innebära olika regionala skillnader (ex. som i lokal självförsörjning där konsumtionen också kopplas starkare till lokala förutsättningar).

Mer info kring vad det skulle innebära för en konsumtion som håller sig inom klimatmålet finns även i Eleonore's avhandling: Sharing the doughnut: Exploring sustainable and just futures

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1265093%22&dswid=8078

Där ovan nämnda artikel finns med som manuskript.

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in