Steg
1
2
3
4

Vad är viktigt för dig?

Vilka områden tycker du är viktigast?

Forum för miljösmart konsumtion arbetar för att främja mer hållbara konsumtionsmönster. Just nu utvecklar vi en digital mötesplats. Den ska innehålla fakta, metoder och goda exempel som kan vara till hjälp för dig i ditt arbete. Hjälp oss prioritera vilka övergripande områden inom privat konsumtion som vi bör fokusera på!

1
2
3
4
5
6
Oviktigt Mycket viktigt
1
2
3
4
5
6
Oviktigt Mycket viktigt
1
2
3
4
5
6
Oviktigt Mycket viktigt
1
2
3
4
5
6
Oviktigt Mycket viktigt
1
2
3
4
5
6
Oviktigt Mycket viktigt
1
2
3
4
5
6
Oviktigt Mycket viktigt
1
2
3
4
5
6
Oviktigt Mycket viktigt

Finns det andra/mer precisa områden inom privat konsumtion som du tycker är viktiga?