Bli medlem

Eventet har ägt rum

Dialog för en hållbar textil värdekedja

17 oktober

Tid

08:30 -16:00

Plats

Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Vem kan delta?

Du som verkar inom värdekedjan textil

Sista svarsdag

01 oktober

Arrangör

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen

Medarrangör

Forum för miljösmart konsumtion

Kontaktperson

Yvonne Augustsson

Naturvårdsverket

Dags för tredje mötet i dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier!  Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till ett tredje dialogmöte, i det treåriga initiativet Dialog för en hållbar värdekedja. Denna gång i samarbete med Forum för miljösmart konsumtion och Konsumentverket.

Tema

Textil – konsumtion och användning i en digital värld utifrån ett miljö- och kemikalieperspektiv.

Innehåll

Omvärldsbevakning, presentationer och workshop med myndigheter, forskare och företag om konsumtion och användning utifrån våra respektive roller gentemot konsumenten.

Bakgrund till dialogen

Syftet med textildialogen är att bidra till minskad miljö- och hälsopåverkan från textilbranschen i hela värdekedjan för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp.

Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen sker i samarbete med myndigheter, forskare, textilbransch och frivilligorganisationer samt andra aktörer inom textilområdet.

Initiativet kommer från regeringsuppdraget om hantering av textilier 2016 där Naturvårdsverket föreslog att genomföra textildialogen i samarbete med Kemikalieinspektionen.

Dialogen kommer att pågå i tre år och vid varje dialogmöte kommer ett speciellt tema att belysas.

Kategorier
Kläder och kroppsvård Innovation/design Företagande/ekonomi Strategi/ledning
Bli medlem Logga in