Bli medlem

Dialog för en hållbar textil värdekedja

Femte mötet 17 oktober

Plats

Stockholm

Sista svarsdag

01 oktober

Arrangör

Naturvårdsverket

Medarrangör

Kemikalieinspektionen

För att använda våra vatten och textilresurser på ett smart och effektivt sätt i hela värdekedjan och minska användningen av skadliga kemikalier behövs samarbete och dialog.

Myndigheter, samhället, konsumenter och näringsliv behöver agera tillsammans för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Gemensamma insatser kan göra det möjligt att komma längre än vad lagstiftningen ensam kan göra.

Temat denna gång är textil – insamling, sortering, återanvändning och materialåtervinning. Programmet kommer att bestå av:

  • omvärldsbevakning
  • presentationer och workshop med myndigheter, forskare och företag
    (fokus på insamling, sortering, återanvändning och materialåtervinning av textilier)
  • EU:s nya avfallsdirektiv och ett framtida producentansvar för textil.
Kategorier
Kläder och kroppsvård Psykologi/beteende Innovation/design Företagande/ekonomi Strategi/ledning
Bli medlem Logga in