Bli medlem

Digital forumträff om biologisk mångfald

28 maj, 2020

Tid 08:30 -12:20
Vem kan delta? Näringsliv, akademi, offentlig- och idéburen sektor i Västsverige
Arrangör Agenda 2030 i Väst

Biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet – vilka utmaningar ställs vi inför i produktion och handel?

Det bjuds på kunskapshöjande presentationer, men även workshop. Där får du möjlighet att lära känna och utbyta idéer med andra deltagare.

Bli medlem Logga in