Bli medlem

Digitalisering för stadens hållbarhet

10 september, 2020

Tid 10:00 -15:00
Plats Stockholm
Arrangör KTH och IVL

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder in till en dag med inspiration och nätverkande kring omställningen till en hållbara städer genom digitalisering. Det finns många utmaningar på vägen för att nå de globala hållbarhetsmålen. De måste hanteras och gemensamma lösningar behöver identifieras och implementeras. Digitalisering ses ofta som ett viktigt verktyg för övergången. 

  • Vilken roll kan digitalisering ha för att uppnå de globala målen i stadsutveckling?
  • Vilka är utmaningarna för hållbara städer och vad kan potentiellt uppnås genom digitalisering?
  • Nya sätt att arbeta tillsammans behövs; vilka möjligheter finns det för din organisation?
Bli medlem Logga in