Bli medlem

Eventet har ägt rum

En hållbar matkonsumtion för planeten och hälsan – hur kommer vi dit?

Dukat bord

Konferens med fokus på beteende 27 november

Tid

10:00 -16:00

Plats

Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Vem kan delta?

Beslutsfattare nationellt och lokalt/regionalt, myndigheter, kommunala tjänstemän/ skola, dagligvaruhandeln, restaurang

Arrangör

Forum för miljösmart konsumtion

Medarrangör

Livsmedelsverket

Om eventet

Maten vi äter är ett av de områden med störst påverkan på miljö och klimat. Det är också ett område med stora utmaningar. Miljöpåverkan är komplex. Dessutom ses ofta maten som något personligt, där råd om mat kan uppfattas som både provocerande och kontroversiellt.

Beteendeförändring i fokus

En hållbar livsmedelskonsumtion kräver mer än ny teknik och minskat svinn. För att hålla oss inom planetens gränser behöver vi ändra våra kostvanor, bland annat genom att äta mer från växtriket, mindre kött och äta rätt kött. Det gynnar också folkhälsan.

Men hur kan beteendeförändring komma till stånd? Vi vet att information inte räcker, men vad behöver vi? Är det styrmedel och i så fall vilka? Piskor eller morötter? Lagstiftning eller frivilliga åtgärder?

Syftet med konferensen var att komma närmare svaret på de frågorna och att få verktyg att börja agera. Dagen innehöll både presentationer och workshops.

Konferensen arrangerades av Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion, i samarbete med Livsmedelsverket.

 

Logotyp Konsumentverket och Livsmedelsverket
Kategorier
Livsmedel Psykologi/beteende Forskning/statistik Innovation/design Kommunikation/marknadsföring Teknik/IT Juridik Vägledning/undervisning Företagande/ekonomi Jämställdhet Strategi/ledning
Bli medlem Logga in