Bli medlem

En hållbar matkonsumtion för planeten och hälsan – hur kommer vi dit?

Dukat bord

Konferens med fokus på beteende 27 november

Tid

10:00 -16:00

Plats

Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Vem kan delta?

Beslutsfattare nationellt och lokalt/regionalt, myndigheter, kommunala tjänstemän/ skola, dagligvaruhandeln, restaurang

Arrangör

Forum för miljösmart konsumtion

Medarrangör

Livsmedelsverket

Om eventet

Maten vi äter är ett av de områden med störst påverkan på miljö och klimat. Det är också ett område med stora utmaningar. Miljöpåverkan är komplex. Dessutom ses ofta maten som något personligt, där råd om mat kan uppfattas som både provocerande och kontroversiellt.

Beteendeförändring i fokus

En hållbar livsmedelskonsumtion kräver mer än ny teknik och minskat svinn. För att hålla oss inom planetens gränser behöver vi ändra våra kostvanor, bland annat genom att äta mer från växtriket, mindre kött och äta rätt kött. Det gynnar också folkhälsan.

Men hur kan beteendeförändring komma till stånd? Vi vet att information inte räcker, men vad behöver vi? Är det styrmedel och i så fall vilka? Piskor eller morötter? Lagstiftning eller frivilliga åtgärder?

Syftet med konferensen är att komma närmare svaret på de frågorna och att få verktyg att börja agera. Dagen kommer innehålla både presentationer och workshops.

Konferensen arrangeras av Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion, i samarbete med Livsmedelsverket.

Program

 • Ministern inleder dagen
  Civilminister med ansvar för konsumentfrågor Ardalan Shekarabi
 • Myndigheter mot samma mål(tid)
  Vi har tillräckligt med kött på benen – så vad gör vi nu?
  Cecilia Tisell, GD Konsumentverket
  Annica Sohlström, GD Livsmedelsverket
 • Hälsoaspekter av en ändrad livsmedelskonsumtion
  Hur äter vi idag och hur skulle näringsintaget och hälsan påverkas av mer miljösmarta matvanor? 
  Anna Karin Lindroos, Livsmedelsverket
 • En hållbar köttkonsumtion
  Vad kan ligga på tallriken år 2030, eller imorgon?
  Elin Röös, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
 • Hinder och möjligheter att handla hållbart
  Vilka möjligheter har konsumenten att agera hållbart idag, i butiken, på restaurang eller hemma i köket?
  Kajsa Sahlin, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
 • Den (ir)rationella människan
  Varför gör vi som vi gör - trots att vi vet att det inte är bra?
  Robert Östling, Handelshögskolan Stockholm
 • På 2 minuter: så här gjorde vi!
  Olika aktörer presenterar konkreta exempel på insatser som förändrat beteenden.
 • Vilka styrmedel fungerar på riktigt?
  Presentation av Konsumentverkets kartläggning av metoder för att förändra matvanor.
  Therese Lindahl, Beijerinstitutet
  Malin Jonell, Stockholms universitet
 • Workshop
  Välkommen att delta i en diskussion om hur vi tillsammans kan ta oss an utmaningarna och använda dem i vår verksamhet för att nå målen i Agenda 2030.
 • Saken är biff, eller?
  Paneldiskussion med berörda branscher.

Med reservation för ändringar i programmet. 

 

Varmt välkommen!

Logotyp Konsumentverket och Livsmedelsverket
Kategorier
Livsmedel Psykologi/beteende Forskning/statistik Innovation/design Kommunikation/marknadsföring Teknik/IT Juridik Vägledning/undervisning Företagande/ekonomi Jämställdhet Strategi/ledning
Bli medlem Logga in