Bli medlem

Europa minskar avfallet

21 november, 2020 - 29 november, 2020

Plats Europa och online
Arrangör Avfall Sverige

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 

Europa minskar avfallet 2020 kommer att gå av stapeln den 21–29 november och temat kommer att vara osynligt avfall.

Du kan delta i olika arrangemang eller själv arrangera en aktivitet och anmäla det till veckan.

Bli medlem Logga in