Bli medlem

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

20 mars

Tid

10:00 -16:00

Plats

Stora salongen, Berns, Stockholm

Vem kan delta?

Direktsänds på webben

Sista svarsdag

10 mars

Arrangör

Fossilfritt Sverige

Välkommen att närvara då nya färdplaner för fossilfri konkurrenskraft lämnas över till regeringen.

I färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver näringslivets olika branscher sina egna vägar för att bli fossilfria eller klimatneutrala. I samband med överlämnandet av nya färdplaner följer vi upp hur arbetet med de redan överlämnade färdplanerna fortgår och diskuterar vilka slutsatser som kan dras och vilka politiska åtgärder som bör genomföras. Hur blir det fortsatta arbetet framgångsrikt och vilka utmaningar finns för att uppnå branschernas målsättningar?

Konferensen fokuserar på samspelet mellan näringsliv och politik på klimatområdet och Sveriges möjligheter att bli världens första fossilfria välfärdsland och därigenom påskynda den globala omställningen.

Kategorier
Transporter/mobilitet Forskning/statistik Företagande/ekonomi Strategi/ledning
Bli medlem Logga in