Bli medlem

Forskning och idéer för en ljusare framtid

Intresserad

Forskning och idéer för en ljusare framtid 16 oktober

Tid

13:00-17:00

Plats

Playhouse, Drottninggatan 71 i Stockholm

Arrangör

Institutet för Framtidsstudier

Om eventet

Såhär under valets efterspel kan man börja fundera över vad det är politiken egentligen borde syssla med. Vilka är vårt moderna samhälles största utmaningar, och vad kan göras för att övervinna dessa med en ljusare framtid i sikte?

Det här är frågor som faktiskt tycks ha sina svar. I tre års tid har 300 forskare världen över organiserat sig i nätverket International Panel on Social Progress (IPSP), och sammanställt tillgänglig kunskap om de utmaningar vi står inför, om de principer och metoder som finns för att förbättra våra samhälleliga institutioner, och granskat alla möjliga former av långsiktig samhällsförändring.

I boken Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle presenteras en del av detta arbete tillsammans med en vision om hur marknader, företag, välfärdspolitik och demokratiska processer kan omformas för att skapa samhällen baserade på principer om värdighet, hållbarhet och rättvisa. Budskapet är tydligt, ett bättre samhälle är möjligt, och alla kan bidra till denna förändring.

Under denna eftermiddag kommer några av slutsatserna att presenteras, och den vision om vägen till en ljusare framtid som finns med i boken att diskuteras. Välkommen att ta del av en utmanande men ljus bild av vart vårt samhälle kan vara på väg!

Ämnen
Övergripande hållbar konsumtion
Bli medlem Logga in