Bli medlem

Hjälpmedel för kommuners arbete med hållbara livsstilar

Intresserad

Hjälpmedel för kommuners arbete med hållbara livsstilar 14 november

Tid

11-12

Plats

Konsumentverket, Karlstad CCC

Vem kan delta?

Kommuner och andra intresserade

Sista svarsdag

09 november

Arrangör

Forum för miljösmart konsumtion

Medarrangör

Naturvårdsverket

Om eventet

I samband med Nationell verkstad för hållbara livsstilar 14-15 november bjuder Forum för miljösmart konsumtion in dig som arbetar i kommun till en kort lunchworkshop.

Workshopen handlar om att skapa stabila strukturer och hjälpmedel för kommuners arbete med hållbara livsstilar. Syftet är att diskutera vilka verktyg, kunskapsunderlag och hjälpmedel som er kommun är i behov av för att genomföra större beteendeförändringar hos invånarna kopplat till hållbara livsstilar.

Workshopen är en del av arbetet med miljömålsåtgärderna som är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, Konsumentverket, Livsmedelverket, Folkhälsomyndigheten, Boverket och Länsstyrelsen RUS.

Lunch ingår!

Vi förbehåller oss rätten att ställa in workshopen vid för få deltagare.Kontaktperson

Ämnen
Övergripande hållbar konsumtion
Bli medlem Logga in