Bli medlem

Hur främjar vi konsumtionsmönster som bidrar till de Globala målen?

Agenda 2030 i Väst forumträff 09 april

Plats

Do Tank Center, Borås

Vem kan delta?

Näringsliv, akademi och samhällsaktörer i Västsverige

Sista svarsdag

01 april

Arrangör

Nätverket GAME, Agenda 2030 i Väst

Medarrangör

Högskolan Borås, Borås Science Park

Om eventet

Vi välkomnar till en forumträff med Agenda 2030 i Väst om en av Sveriges största utmaningar i arbetet med de Globala målen. Forumträffen bjuder på flera inspirerande inspel om hållbara konsumtionsmönster samt en workshop där vi tar oss an den gemensamma utmaningen: Hur utbildar, guidar och inspirerar vi våra unga att konsumera mer hållbart?

Vända utmaning till möjlighet

I Agenda 2030-delegationens slutbetänkande som lämnades till regeringen den 11:e mars lyfts ohållbara konsumtionsmönster ut som en av Sveriges största utmaningar. I denna utmaning ligger också den stora möjligheten: att genom våra konsumtionsmönster direkt eller indirekt bidra till positiv påverkan på samtliga de Globala målen, på en global nivå.

För att lyckas vända utmaningen till möjlighet krävs att alla aktörer i samhället hjälps åt. Syftet med forumträffen är att fördjupa oss i hur framtidens hållbara konsumtionsmönster och affärsmodeller kan se ut. Inspirationsföreläsningar följs av en workshop där vi diskuterar hur vi tillsammans kan utbilda, guida och inspirera våra unga till att konsumera mer hållbart.

Kategorier
Psykologi/beteende Forskning/statistik Innovation/design Strategi/ledning
Bli medlem Logga in