Bli medlem

Innovationsveckan 2019

Tema: Att sprida och involvera 30 september - 04 oktober

Plats

Webbsända aktiviteter och arrangemang på olika orter i hela landet

Arrangör

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vinnova

Kontaktperson

Innovationsveckan

Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt.

Under veckan pågår aktiviteter på många platser runt om i landet och på webben, ordnade av olika aktörer. Gemensamt är att alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige, och visar upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat som på olika sätt bidrar till att möta samhällets utmaningar. 

Temat för Innovationsveckan 2019 är Att sprida och involvera. Sprida kopplar naturligt an till behovet av att nya smarta lösningar sprids och används av fler. Involvera kan exempelvis innebära medskapande med invånare, företag, akademi, civilsamhälle eller dialog inom organisationens olika funktioner och roller. 

 Anmäla egna aktiviteter

Kommuner, regioner, statliga myndigheter och samarbetspartners kan anmäla lokala aktiviteter/webbsändningar till programmet. 

Kategorier
Psykologi/beteende Forskning/statistik Innovation/design Kommunikation/marknadsföring Teknik/IT
Bli medlem Logga in