Bli medlem

Innovationsveckan

Tema: Att sprida och involvera 30 september - 04 oktober

Plats

Webbsända aktiviteter

Arrangör

Vinnova, SKL

Kontaktperson

Marianne Löfgren

Vinnova

Temat  i år är "att sprida och involvera". Sprida kopplar naturligt an till behovet av att nya smarta lösningar används av fler. Involvera kan till exempel innebära medskapande med invånare, företag, akademi, civilsamhälle eller dialog inom organisationens olika funktioner och roller. Med veckan vill Vinnova också främja innovation i offentlig sektor.

Har du exempel på innovation och transformation i offentlig sektor? 

Vinnova och SKL söker exempel på innovationer och innovationsarbeten i offentlig sektor som vill visa upp sig för en bredare publik än vanligt. Därför bjuder de in kommuner, regioner, statliga myndigheter och eventuella samarbetspartners att delta och arrangera aktiviteter (live eller webbsända) under veckan för att visa upp projekt och innovationer. Till exempel genom föreläsningar, studiebesök, workshops, utställningar eller dialogmöten.

Kategorier
Psykologi/beteende Forskning/statistik Innovation/design Kommunikation/marknadsföring Teknik/IT
Bli medlem Logga in