Bli medlem

Kan konsumtionen bli klimatneutral genom kompensation?

15 april, 2020

Tid 15:00 -17:00
Arrangör Mistra Sustainable Consumption

Allt fler företag lovar att hela deras verksamhet ska bli koldioxid- eller klimatneutral. Många framställer redan nu sina produkter som koldioxidneutrala, klimatpositiva eller med "nettonollutsläpp" då de kompenserar för produkternas utsläpp. Fler aktörer som säljer klimatkompensation har också dykt upp.

Allt mer kritik mot de traditionella sätten att klimatkompensera förs dock fram. Dagens Nyheter har under hösten publicerat en artikelserie som bland annat visar på stora sociala risker med trädplantering och väldigt liten effekt av klimatkompensationsprojekt inom förnybar energi.

Samtidigt börjar en marknad för negativa utsläpp växa fram, där företag och individer kan betala för att ta bort utsläpp från atmosfären med nya metoder, exempelvis biokol, lagring i jordbruksmark och infångning från luft, så kallad Direct air capture.

Vad betyder koldioxidneutralitet? Hur bör företag och privatpersoner förhålla sig till klimatkompensation och negativa utsläpp? Fungerar det? Är det ett sätt att göra konsumtionen hållbar eller bara ett sätt att köpa sig fri från ansvar?

Bli medlem Logga in