Bli medlem

Lika mycket kaffe – men färre muggar

Frukostseminarium 09 oktober

Tid

08:00 -10:00

Plats

Epicenter, Mäster Samuelsgatan 35, Stockholm

Arrangör

Håll Sverige Rent

Kampanjen ”Hej då engångsmugg” är ett initiativ från Håll Sverige Rent. Det syftar till att minska användandet av engångsartiklar som helt eller delvis består av plast och som ofta blir till skräp.

Håll Sverige Rent berättar om:

  • Erfarenheter från kampanjen.
    Bland annat om undersökningar om unga vuxnas beteende och attityder till on the go-konsumtionen, livscykelanalys som jämför klimatpåverkan från olika muggar och försommarens pilotprojekt tillsammans med Pressbyrån och 7-Eleven.
  • EU-direktivet som medför nya regler och krav kring engångsartiklar i plast och vad vi tillsammans behöver göra för att ställa om till mer hållbara kaffevanor.
Kategorier
Boende Livsmedel Fritid Transporter/mobilitet Psykologi/beteende Forskning/statistik Kommunikation/marknadsföring Företagande/ekonomi Strategi/ledning
Bli medlem Logga in