Bli medlem

Livsmedelsforum 2019

Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala 22 oktober - 22 oktober

Tid

08:00 -18:00

Plats

Örebro universitet, Fakultetsgatan 1, Örebro

Vem kan delta?

Beslutsfattare, experter och strateger från aktörer i hela livsmedelskedjan. Personer som arbetar strategiskt med eller ansvarar för miljö- och hållbarhetsfrågor samt livsmedelsinköp inom privat och offentlig sektor.

Arrangör

Aktuell Hållbarhet

Medarrangör

Naturvårdsverket, Örebro universitet, Länsstyrelsen Örebro län, Region Örebro lön, SLU

Om livsmedelsforum

Livsmedelsforum är en plattform för nätverkande, dialog och kunskapsöverföring för en hållbar, hälsosam och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Dagen belyser hur sektorn bör utvecklas för att på ett lönsamt och konkurrenskraftigt sätt bidra till de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen. 

Ur programmet

  • I forskningsfronten – så mår vi av den nya kosten.
  • Produktutveckling och innovation  från hunger till hälsa.
  • Så påverkar klimatförändringarna livsmedelssektorn.
  • När maten reser över världen  distribution idag och imorgon.
  • Efter valet- så blir EU:s livsmedelspolitik.
  • Sveriges roll i världen  så är vi en del av lösningen.
Kategorier
Livsmedel Psykologi/beteende Forskning/statistik Innovation/design Företagande/ekonomi Strategi/ledning
Bli medlem Logga in