Bli medlem

Mål 11-veckan

Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen 19 oktober, 2020 - 22 oktober, 2020

Vem kan delta? Du som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet
Arrangör Formas

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer, med totalt 18 myndigheter, planerar en digital vecka om mål 11 i Agenda 2030 (Hållbara städer och samhällen).

Dagarna kommer att bestå av en mängd valbara sessioner. Du kan delta aktivt i workshops, ta del av den senaste forskningen och få exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.

 

Bli medlem Logga in