Bli medlem

Nudging som policyverktyg

Frukostseminarium 23 maj - 23 maj

Tid

09:00 -10:00

Plats

Krukmakargatan 21, Stockholm

Vem kan delta?

Du som har en ledande ställning i offentlig sektor och ansvarar för utveckling och genomförande av policy.

Sista svarsdag

20 maj

Arrangör

Ramboll

Kontaktperson

Evelina Gunnarssom

Ramboll

Hur kan beslutsfattare i offentlig sektor använda sig av nudging för att få genomslag för idéer? Välkommen till ett seminarium om OECD:s kommande ramverk för att använda nudging i policyarbete.

Innehåll

Att påverka andras beteende är en utmaning för de flesta av oss, vare sig det gäller medarbetare, medborgare, företag eller oss själva. Beteendevetenskapen ger oss nya verktyg för att kunna styra beteende utan att vara tvingande. Med hjälp av nudging kan beslutsfattare i offentlig sektor designa bättre policyinterventioner.

Ramboll bjuder in till ett seminarium om nudging som policyverktyg. I exempelvis Danmark och Storbritannien arbetar offentligt sektor systematiskt med beteendevetenskapliga insikter i policyarbete i mycket större utsträckning än Sverige. Sverige ligger efter när det kommer till att använda nudging i policyarbetet samtidigt som det finns en stor nyfikenhet. Ett ramverk från OECD kan sänka tröskeln för dem som är intresserade.

Nudging handlar om att skapa hållbara beteendeförändringar med hjälp av insikter om mänskligt beteende. Metoden bygger på evidensbaserad forskning inom exempelvis beteendeekonomi och psykologi. Nudging kan i offentlig sektor bland annat användas till bättre implementering, smidigare och mer effektiva processer och bättre serviceupplevelse av offentliga tjänster. På seminariet kommer Ramboll att visa exempel från andra länder och diskutera hur vi kommer igång med att arbeta med beteendevetenskapliga insikter ”nudging” inom offentlig sektor i Sverige.

De kommer även att presentera OECD:s kommande ramverk för att använda beteendeinsikter i policyarbetet. Ramverket är det första policy-ramverk som systematiskt visar de grundläggande stegen som behövs för att skapa hållbar förändring via beteendeinsikter och nudging i utformande av politiska reformer och styrmedel samt senare vid implementering av dessa.

Föredragshållare 

Evelina Gunnarsson, beteendeekonom och nudgingexpert, Ramboll Management Consulting. Evelina har varit med och utvecklat ramverket för OECD.

Kategorier
Psykologi/beteende Strategi/ledning
Bli medlem Logga in