Bli medlem

Regionala miljömålskonferenser 2020 – Halland

Smartare, grönare Sverige 27 mars

Tid

10:00 -16:00

Plats

Varberg

Vem kan delta?

Personer i strategiska positioner från näringsliv och offentlig verksamhet

Arrangör

Länsstyrelsen, RUS, Naturvårdsverket och Tillväxtverket

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling. Syfte är att erbjuda en mötesplats som bidrar till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggör synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030. Under konferenserna ligger särskilt fokus på innovation och hållbar regional tillväxt.

Detta är en av tre regionala konferenser som hålls våren 2020. De andra två sker i Kalmar 31 mars och Luleå 22 april. Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

Konferensen har inriktning på klimat, cirkulär ekonomi och hur skogens ekosystemtjänster ger oss unika förutsättningar att arbeta med hållbar samhällsutveckling och innovativt företagande. Detta lyfts i parallella pass med inspiration, kunskap och konkreta exempel. Dagen avslutas med en gemensam övning där vi diskuterar viktiga åtgärder för en mer hållbar utveckling i regionen.

Kategorier
Boende Investeringar Hemelektronik Livsmedel Fritid Kläder och kroppsvård Transporter/mobilitet Psykologi/beteende Forskning/statistik Innovation/design Kommunikation/marknadsföring Teknik/IT Vägledning/undervisning Företagande/ekonomi Strategi/ledning
Bli medlem Logga in