Bli medlem

Regionala miljömålskonferenser 2020 – Norrbotten

Smartare, grönare Sverige 22 april, 2020

Tid 10:00 -16:00
Plats Luleå
Vem kan delta? Personer i strategiska positioner från näringsliv och offentlig verksamhet
Arrangör Länsstyrelsen, RUS, Naturvårdsverket och Tillväxtverket

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling. Syfte är att erbjuda en mötesplats som bidrar till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggör synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030. Under konferenserna ligger särskilt fokus på innovation och hållbar regional tillväxt.

Detta är en av tre regionala konferenser som hålls våren 2020. De andra två sker i Varberg 27 mars och Kalmar 31 mars. Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

Konferensen har inriktning på klimat, cirkulär ekonomi och hur skogens ekosystemtjänster ger oss unika förutsättningar att arbeta med hållbar samhällsutveckling och innovativt företagande. Detta lyfts i parallella pass med inspiration, kunskap och konkreta exempel. Dagen avslutas med en gemensam övning där vi diskuterar viktiga åtgärder för en mer hållbar utveckling i regionen.

Bli medlem Logga in