Bli medlem

Resurseffektiv konsumtion - hur antar vi utmaningen i Värmland?

Värmlands nya energi- och klimatstrategi 02 april

Tid

08:30 -12:00

Plats

Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad

Sista svarsdag

15 mars

Arrangör

Länsstyrelsen Värmland

Kontaktperson

Jörgen Persson

Länsstyrelsen Värmland

Om eventet

De konsumtionsmönster som dominerar i Sverige idag orsakar stora växthusgasutsläpp.

Konsumtionens miljöpåverkan behöver minska om vi ska nå de globala klimatmålen och Sveriges miljömål. Innan år 2050 behöver vi landa på en tiondel av de utsläpp som sker nu, vilket betyder mindre än ett ton koldioxidekvivalenter per person och år.

Hur kan vi tillsammans möta utmaningarna och vilka möjligheter finns för Värmland? Välkommen till en förmiddag för att fördjupa diskussionen om hållbar konsumtion. Tillsammans påbörjar vi arbetet med målbild till Värmlands nya energi- och klimatstrategi.

Helene Williams från Karlstads Universitet och Kristina Difs från Forum för miljösmart konsumtion ger oss insikt om konsumtionens klimatpåverkan. Länsstyrelsen Värmland beskriver regionala perspektiv.

Fler dialogmöten

Det här dialogmötet är det tredje i arbetet med Värmlands nya energi- och klimatstrategi. Länsstyrelsen bjuder även in till:

  • 8 mars: Hur kan det Värmländska jordbruket bidra till klimatmålen? Sista anmälan 28 februari. Anmäl dig här!
  • 18 mars: Hur ser morgondagens energisystem ut? Sista anmälan 1 mars. Anmäl dig här!
Kategorier
Boende Investeringar Hemelektronik Livsmedel Fritid Kläder och kroppsvård Transporter/mobilitet Strategi/ledning
Bli medlem Logga in