Bli medlem

Sharing Cities Summit

10 oktober - 11 oktober

Plats

Lund och Malmö

Arrangör

Sharing Cities Sweden

Under åren 2017-2020 pågår det nationella pro­grammet Sharing Cities Sweden. I programmet ingår Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå. I städerna bildas så kallade testbäddar för att utveckla, testa och utvärdera delningstjänster i städerna. 

Sharing Cities Sweden anordnar nu en konferens och utställning om den framväxande delningsekonomin i städer. Lär av testbäddarna och delta i diskussioner om delningens roll.

Kategorier
Psykologi/beteende Innovation/design Företagande/ekonomi Strategi/ledning
Bli medlem Logga in