Bli medlem

Snabbkurs om rätten till information och Kemikalieappen

10 november, 2020

Tid 09:00 -10:00
Vem kan delta? Konsument- och samhällsvägledare
Arrangör Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter bjuder in till ett utbildningstillfälle om Rätten till information om särskilt farliga ämnen i varor (Reach artikel 33) och hur Kemikalieappen kan användas som ett konsumentverktyg.

Det är ett tillfälle att lära sig om hur den europeiska kemikalielagstiftningen Reach fungerar ur ett konsumentperspektiv, vilka rättigheter och skyldigheter som såväl konsument som varuleverantörer har samt hur du i din yrkesroll kan informera konsumenter om detta på ett begripligt sätt.

Bli medlem Logga in