Bli medlem

Eventet har ägt rum

Webbinarium: Vad gör vi för att Sverige ska nå miljömålen?

26 april

Tid

10:00 -10:45

Plats

webbinarium

Vem kan delta?

Du som utreder eller fattar beslut om insatser och åtgärder för en mer hållbar konsumtion. Eller du som arbetar med inköp och upphandling i privat eller offentlig sektor.

Sista svarsdag

24 april

Arrangör

Forum för miljösmart konsumtion

Medarrangör

Naturvårdsverket

Kontaktperson

Presentationen från webbinariet

Om eventet

I januari överlämnade Naturvårdsverket 2019 års fördjupade utvärdering av miljömålen till regeringen. Utvärderingen visar bland annat att utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabbare takt, både globalt och nationellt. 

På det här webbinariet berättar Hans Wrådhe från Naturvårdsverket om resultatet från utvärderingen, med en fördjupning om konsumtionens klimat- och miljöpåverkan. Du får veta hur arbetet med miljömålen går och vad som krävs i det fortsatta arbetet. Använd kunskaperna i utvärderingen för att prioritera och fatta beslut i din egen organisation!

Webbinariet inleds med en presentation och avslutas med diskussion och frågestund. Efter webbinariet så är Hans tillgänglig för frågor på diskussionsforumet kl. 10:45-11:15.

Hans Wrådhe, Naturvårdsverket.

Om föreläsaren

Hans Wrådhe jobbar på Naturvårdsverkets utvärderingsenhet med samordning av miljömålsuppföljning. Han har medverkat i den fördjupade utvärderingen, särskilt i de delar som rör konsumtionens klimat- och miljöpåverkan.

Utvärdering av miljömålen

Vart fjärde år ska Naturvårdsverket redovisa en fördjupad utvärdering av miljömålen till regeringen. Utvärderingen ska innehålla en analys av förutsättningarna att nå vart och ett av miljökvalitetsmålen och en målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Naturvårdsverket bedömer i årets fördjupade utvärdering att det finns starka skäl att prioritera klimatet och den biologiska mångfalden i miljöpolitiken under de kommande åren. Det behövs för att nå de nationella miljömålen och för att Sverige ska kunna bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål nås. Den fördjupade utvärderingen av miljömålen visar att de styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen inte finns på plats.

Minska konsumtionens miljöpåverkan

När det gäller konsumtionens miljöpåverkan så måste utsläppen av växthusgaser som konsumtionen orsakar reduceras kraftigt den närmaste tioårsperioden. År 2050 bör de vara högst en tiondel av dagens utsläpp. Att utveckla effektiva styrmedel för att minska konsumtionens miljöpåverkan är en mycket viktig del i arbetet för att nå miljömålen. Det får inte hänga enbart på den enskilde individens ansvar att lösa klimat- och miljöproblemen.

Läs mer om den fördjupade utvärderingen på Sveriges miljömåls webbplats

Att delta i webbinarium

Du kan delta i webbinariet via din dator eller mobila enhet. Du behöver programmet/appen Adobe Connect. Via provrummet kan du testa att tekniken fungerar innan. Länkar till program och provrum hittar du här nedan.

Senast dagen innan webbinariet mejlar vi en webbinarielänk till dig som anmält dig. Har du inte fått mejlet inför webbinariet, se om det har fastnat i ditt skräppostfilter!

Av tekniska skäl är antalet platser begränsade. Gå gärna ihop med dina kollegor och titta från samma dator, då räcker det att en av er har anmält er.

De flesta webbinarier spelas in och kan ses i efterhand.

 

Diskussioner om eventet

2019-05-04 07:34
Naturvårdsverket har inte preciserat hur...
Hans Wrådhe
2019-04-26 11:25
Vilka är era rekommendationer till...
Helena Wildros
2019-04-26 11:17
Vi lämnade förslagen till regeringen i...
Hans Wrådhe
2019-04-26 11:11
Svar/kommentarer på några av de frågor som...
Hans Wrådhe
2019-04-26 11:08
Tack för svar! Håller med om att det är...
Helena Wildros
Kategorier
Boende Hemelektronik Livsmedel Fritid Kläder och kroppsvård Transporter/mobilitet Forskning/statistik Teknik/IT Strategi/ledning
Bli medlem Logga in