Bli medlem

Webbinarium: Konsumenterna och miljön

Intresserad

Webbinarium: Konsumenterna och miljön 24 januari

Tid

09:00-09:45

Plats

Webbinarium

Vem kan delta?

Miljö- och hållbarhetsstrateger mfl.

Arrangör

Forum för miljösmart konsumtion

Om eventet

I Sverige ligger konsumtionen på en hög nivå ur ett europeiskt perspektiv och globalt sett hör den till den absoluta världstoppen. En baksida av vår konsumtion är att den medför olika slags negativ påverkan på miljön, bland annat en klimatpåverkan långt över vad som är miljömässigt hållbart. På regeringens uppdrag kartlägger Konsumentverket sedan 2015 vilka möjligheter konsumenter har att agera miljömässigt hållbart.

Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket presenterar årets kartläggning av hur konsumtionen på olika marknader påverkar miljön och var konsumenter uppfattar det som enklast och svårast att göra val med miljöhänsyn.

Vilka konsumentgrupper upplever störst problem? Vilka marknader tycker konsumenterna det är svårast att agera med miljöhänsyn på? Vilka skillnader finns mellan kvinnor och män? Vilken koppling finns mellan konsumenternas upplevda möjligheter att göra miljöval på olika marknader och miljöpåverkan från konsumtionen på dessa marknader? Vad kan Konsumentverkets kartläggning användas till i arbetet för en mer miljömässigt hållbar konsumtion?

Webbinariet består av en presentation av kartläggningens resultat och avslutas med diskussion och frågestund.

Att delta i webbinarium:

För att delta i ett webbinarium behöver du en dator eller mobil enhet, högtalare eller hörlurar samt programmet Flash Player. Inför att webbinariet startar lägger vi ut en länk på den här sidan. Du loggar in genom att ange ditt namn.

Webbinariet spelas in så du kan ta del av det i efterhand. Allt som hörs och syns under webbinariet spelas in. Vill du inte att ditt namn ska synas, välj att logga in som till exempel Gäst eller NN.

Kontaktperson

Ämnen
Övergripande hållbar konsumtion
Bli medlem Logga in