Normerna i grannskapet påverkar källsorteringen

Publicerad 14 mars 2018

Forskare i Stockholm ville testa hur kommunikation av sociala normer kunde få hushåll att källsortera matavfall i högre utsträckning.

I samarbete med hyresvärden skickade man ut informationsblad och två uppmuntrande matavfallspåsar till 250 hushåll. En kontrollgrupp på 250 liknande hushåll fick inget utskick. Informationsbladet inkluderade formuleringar som ”Gör som dina grannar…” och ”Här på Pepparvägen sorterar vi”. Hypotesen var att budskapen om sociala normer skulle öka sorteringen. 

Resultatet 

Studierna bekräftade att vi är sociala varelser. Vi bryr oss helt enkelt om vad andra gör, både medvetet och omedvetet. Budskapen i Stockholmsstudien ledde till en markant ökning av mängden sorterat matavfall. 

Ett liknande projekt

I ett liknande test i Lissabon frågade forskare boende i Lissabon om deras källsorteringsvanor. Samtidigt exponerade de de boende för olika experiment: Antingen sa de att deras stadsdel var bland de bästa tre i staden på att källsortera, alternativt bland de sämsta tre.  

Budskapet om att stadsdelen tillhörde de bästa att källsortera ledde till högre intentioner att källsortera. 

Källor