Information hjälper konsumenten välja energisnåla produkter

Publicerad 11 april 2018

När vi köper produkter som bilar eller vitvaror, påverkar det hur mycket energi vi kommer att använda under lång tid framöver. Ändå tar vi oss inte tid att överväga de långsiktiga kostnaderna när vi står i butiken.

Man vid tvättmaskin

ett experiment i USA bad forskare deltagarna välja vilken av två bilar de hypotetiskt skulle köpa. En av bilarna var billigare, men drog mer bensin. Deltagare fick information om bilarnas pris och bränslekostnaden för att köra ett visst avstånd, men presenterat på tre olika sätt 

  • Bränslekostnad per 100 miles 

  • Bränslekostnad per 15 000 miles (cirka ett års körning)  

  • Bränslekostnad per 100 000 miles (typisk livslängd på en bil) 

Resultatet  

  • Av de som fick bränslekostnaden presenterad på lång sikt, d.v.s. 100 000 miles, valde nästan 80 % av deltagarna den mest bränsleeffektiva bilen av de två alternativen.  

  • Av de som fick bränslekostnaden presenterad på kort sikt, dvs 100 milesvalde knappt 70 % den mest bränsleeffektiva bilen.  

Att presentera bränslekostnaden för 15 000 miles visade sig fungera sämre än 100 milesDet tror forskarna kan ha berott på att siffran fick deltagarna att tro att de skulle använda bilen mindre än 100 000 miles under dess livstid, vilket fick besparingarna att se mindre ut. Effekten innebär att vi fäster oss undermedvetet vid en siffra, även om den är meningslös, och utgår från den när vi gör nya beräkningarEtt så kort avstånd som 100 miles kan inte användas för beräkningar för bilenbränslekostnad per livstid, så därför uppstod inte samma missledande effekt 

Samma experiment visade att det fungerade bättre att visa bränslekostnader än bränsleåtgång. Ett liknande uppföljningsexperiment visade dessutom att nudgen fungerade även när man minskade skillnaderna i bränsleeffektivitet mellan bilarna så att deltagarna aldrig skulle få tillbaka mellanskillnaden de ”betalat” extra för den bränslesnålare bilen. 

Ett liknande experiment 

Att förlänga skalorna för driftskostnader för att motverka "här och nu-prisets" dominans har även testats i verkliga köpsituationer 

En norsk organisation testade det på torktumlare och kylskåp i två stora vitvarubutiker. De satte en etikett med information om elkostnader på över 12 år respektive 15 år i anslutning till prislappenDe informerade även säljpersonalen i att belysa fördelarna med mer energieffektiva produkter.  

Fem månader senare såg man att de torktumlare som såldes i genomsnitt var 4,9 % mer energieffektiva än de som såldes i kontrollbutikerna.  

Varför fungerar det?

Prislappar är ofta tydliga och synliga. Skillnader i bilars eller vitvarors energi-/bränsleeffektivitet är det inte. Även om informationen finns, står ofta flera barriärer i vägen för att vi ska beakta demNudgen fungerar tack vare att den motverkar dessa barriärer:  

  • Vi fokuserar på sådant som är tydligt för oss här och nu, som prislappen. Kostnaderna vi ser idag överväger kostnaderna på längre sikt 

  • Hjärnan är lat i sin naturVi vill helst slippa göra matematiska beräkningarsärskilt på abstrakta enheter som kWh 

  • Vi glömmer ofta att tänka  det vi tycker är svårt och letar därför inte upp informationen. 

  • Vi upplever att skillnaderna i produkters bränsleeffektivitet mindre när skalorna är korta, men större när de är långa. 

Därför är det effektivt att översätta bränsleåtgång/elförbrukning till mer meningsfulla och lättförståeliga enheter, som kronor och ören, och presentera information så konsumenterna slipper räkna ut/söka upp den själva.  

Källor