Så lyckas du med din beteendeinsats

Publicerad 8 januari 2019

Det finns en rad faktorer som har betydelse för om en beteendeinsats ska lyckas skapa förändring. Bäst resultat får du när du låter flera faktorer samverka.

Tänk på det här

  • Välj rätt tid och sammanhang
  • Använd målgruppens drivkrafter
  • Gör det lätt att ändra beteende
  • Synliggör effekten av en handling
  • Gör det attraktivt att göra rätt
  • Bygg relationer och skapa gemenskap
  • Återkoppla till den som gör rätt

Välj rätt tid och sammanhang

Det finns tillfällen då människor är mer öppna för förändring än annars. När man förstår vid vilken tid, plats eller situation målgruppen är mer mottaglig för förändring, är det lättare att lyckas med en beteendeinsats. En del är mer öppna för förändringar när livssituationen ändras, som en flytt eller ändrade familjeförhållanden. Andra är mer mottagliga när de befinner sig i ett tryggt sammanhang.

Använd målgruppens drivkrafter för att skapa förändring

Människors skilda drivkrafter påverkar beteendet. För vissa är hälsan viktigast, för andra är det pengar. Några vill vara först med det senaste, andra vill följa normen. Lär känna din målgrupp och använd drivkrafterna för att skapa ingångar till ett nytt beteende.

Exempel använd drivkrafter

Gör det lätt att ändra beteende

Människor väljer av naturen det som är enklast och ger minst motstånd. Vill man få människor att frivilligt byta ett beteende mot ett annat, bör det nya kännas enklare än det gamla. Ett nytt beteende kan annars kännas som en tröskel i sig. Vill man ändra ett beteende på längre sikt, kan det vara bra att först låta dem prova, vilket gör att steget inte känns lika stort.

Exempel gör det lätt

Synliggör effekten av en handling

Det är mer motiverande att ändra sitt beteende om det syns på vilket sätt det påverkar miljön. Visualisering gör det mer begripligt och kan användas för att synliggöra effekten innan, under eller efter en handling.

Exempel visualisering

Gör det attraktivt att göra rätt

När vi har en positiv känsla och upplever att vi kan påverka, är det mer troligt att vi agerar. Därför är det ofta mer framgångsrikt att locka istället för att hota om man vill ändra ett beteende långsiktigt. Om man kan ge ett beteende högre status eller göra det till norm, är det större sannolikhet att fler tar efter.

Exempel attraktiva val

Bygg relationer och skapa gemenskap

Gemenskap och delaktighet skapar både motivation och engagemang. Den stärker den sociala normen och gör oss starkare ihop. Utnyttja kraften av att människor vill göra saker tillsammans vilket skapar tillit och förtroende. Visa att även små saker kan ha stor effekt när vi hjälps åt.

Exempel hur man bygger relationer:

Återkoppla till den som gör rätt

Tacka och återkoppla på olika sätt till den som förändrat sitt beteende i en mer hållbar riktning. Då känns det mer meningsfullt och gör det mer troligt att beteendet upprepas.

Exempel på återkoppling

Våga!

Att tro på sin idé och våga prova är en viktig framgångsfaktor när man vill skapa förändring. Många bra idéer går om intet för att man inte tar risken att misslyckas. Men inget farligt kommer hända. Bättre då att testa idén i liten skala och se om det fungerar. Kanske blir just ditt initiativ en ny standard.