Vad är en beteendeinsats?

Publicerad 10 januari 2019

Som konsument kan det vara svårt att göra bra miljöval. Utbud, pris, kunskap, vanor och normer styr hur vi konsumerar. Genom beteendeinsatser kan du göra det enklare för konsumenter att välja det miljömässigt hållbara.

För att det ska vara lätt att göra rätt

Med beteendeinsatser menar vi initiativ som gör det lättare för konsumenter att göra hållbara val. Syftet kan vara att minska eller förändra konsumtionen eller att främja en produkt eller tjänst istället för en annan. Ibland kallas det "nudging", ibland design, "framing", kommunikation eller förändring av normer.

Gemensamt för insatserna är att de syftar till att främja mer hållbara beteenden, utan att inskränka på konsumenternas frihet att göra egna val.

Beteendeinsatser + styrmedel = bäst effekt

Beteendeinsatser är ett viktigt komplement till styrmedel som lagar, förbud eller skatter, som också behövs i omställningen till en hållbar konsumtion. Störst chans att skapa förändring har man när man kombinerar beteendeinsatser med olika former av styrmedel. Exempelvis är lagar effektiva för att skapa förändring, men det är genom information som man skapar acceptans för förändringen.