One Planet Network

Publicerad 25 januari 2019

På den digitala mötesplatsen One Planet Network kan du hitta goda exempel på inititativ och beteendeinsatser för en mer hållbar konsumtion från hela världen.

I databaserna kan du hitta initiativ sorterade efter land, hållbarhetstema, sektor med mera.

One Planet Network är ett led i genomförandet av FN:s tioåriga ramverk av program för hållbar konsumtion- och produktion.

Naturvårdsverket är svensk fokalpunkt i nätverket och ska inspirera till handling genom att dela kunskap erfarenheter och goda exempel om svenska åtgärder och styrmedel för att minska miljöpåverkan från konsumtion och produktion.

One Planet Networks webbplats

Om One Planet Network på Naturvårsverkets webbplats