Bli medlem

Välkommen till vårt diskussionsforum

Här kan du ställa frågor, tipsa och diskutera hur den privata konsumtionen kan bli miljömässigt mer hållbar. Du kan också följa andras diskussioner och ta del av den kunskap som sprids. Se efter om det redan finns en pågående diskussion inom samma ämne, innan du påbörjar en ny.

Konsumentområde

Fokusområde

SPILLOSOFERNA - nytt läromedel för grundskolan om de Globala målen

Vi är tre lärare som i många år jobbat med att skapa kreativa läromedel och fortbildningar i Lärande för hållbar utveckling på utbildningscentret Spilloteket i Jämtland. Vårt sprillans nya läromedel SPILLOSOFERNA är utvecklat i nära samverkan med flera skolor och med finansiering av Arvsfonden. Läromedlet utgår från de Globala målen och ger elever delaktighet och inflytande i frågor som verkligen påverkar deras nutid och i allra högsta grad deras framtid.Vi har skapat Spillosoferna för att ge barn och unga kunskap, handlingskraft, hopp och inspiration för att leva i ett samhälle där klimatförändringar är en realitet och där omställning är en komplicerad nödvändighet.https://www.spillosoferna.se/

Kategori
Vägledning/undervisning

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 1

Öppet webinarium: Medveten konsumtion och hållbar mat

Hållbar Konsumtion - hur gör man?Kom på en kort digital inspirationsföreläsning där Alexandra Davidsson & Jonna Elofsson Bjesse från föreningen Medveten Konsumtion ger dig lösningar och konkreta tips på hur du kan bli en mer medveten konsument. Vi utlovar verktyg & inspiration , inte pekpinnar & dåligt samvete!Vi kommer att djupdyka och prata lite extra om hållbar matkonsumtion.Länken till webinariet: https://pexip.me/meet/45025791Välkommen till ett gratis webinarium med Medveten Konsumtion - inspiration utan pekpinnar!2 juni kl. 12-13

Kategori
Livsmedel
Vägledning/undervisning

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 2

Möte om forskningsrapport om lantbrukarnas perspektiv

Vi är en forskargrupp vid SLU som har skrivit en rapport som baseras på intervjuer med 40 lantbrukare i olika svenska regioner och nu ska vi ha ett Zoom-möte om rapporten fredag 29e maj kl 14-15, till vilken vi bjudit in lantbrukare och andra intresserade aktörer att delta. En del av det som rapporten handlar om är konsumenternas förändrade attityd till lantbruk, det ökade intresset för hur matproduktion går till bland konsumenterna samt hur lantbrukare upplever de regler och certifieringar som konsumenterna efterfrågar i sin vardag. En vanlig åsikt bland lantbrukare är exempelvis att KRAV och liknande certifieringar inte riktigt kommer åt de aspekter som konsumenterna vill sätta fokus på - att lantbruket ska vara långsiktigt hållbart och ett kretslopp med så få skadeverkningar på miljön som möjligt. Det vore intressant och givande att även få in konsumenter till detta möte så att vi får med det perspektivet.Här är en länk till pressmeddelande om vår rapport samt till inbjudan till mötet: https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/5/lantbrukares-tankar-om-andrade-forutsattningar-och-om-framtiden-i-ny-rapport/

Kategori
Livsmedel

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 2

Återbruk vid nybyggnation och renovering i relation till banker/försäkringsbolag/bygglov?

Jag planerar att skriva om återbruk vid nybyggnation/renovering och hur banker, försäkringsbolag och även kommuners bygglovshantering ställer sig till återanvänt byggnadsmaterial i byggnader. Anledningen är att vi på Informationscentrum för hållbart byggande publicerat en artikel om återvunnet byggmaterial och då fått återkoppling från läsare att banker “förbjuder” användning av återvunnet material om man ska få ett lån för åtgärden. Nordea har meddelat att det inte finns någon generell regel att neka bolån till byggen/renovering på grund av återbruk av byggnadsmaterial, men att man vid en bolåneansökan alltid gör en individuell bedömning där flera olika parametrar vägs in. SEB uppger ungefär samma sak. Är det någon i detta forum som har information eller tips om hur jag kan komma vidare med denna fråga? Här är en länk till artikeln där denna fråga kommit upp: https://ichb.se/innehall/artiklar/atervunnet-byggmaterial-spar-pengar-och-resurser/

Kategori
Boende

Senaste svar: Profilbild Madeleine Appelgren) Madeleine Appelgren

Fråga
5 svar Följs av 5

Senaste svar: Profilbild Madeleine Appelgren) Madeleine Appelgren

Tips på webbkurs i Nudging för hållbart resande

Vill du lära dig mer om hur nudging kan vara ett verktyg för att förändra människors resvanor? Då vill jag tipsa om vår webbkurs som ges vid fyra tillfällen online från 22 april till 13 maj. Kursen arrangeras av Nudging Sweden med kursledare från A Win Win World. A Win Win World är experter inom hållbarhet, beteendevetenskap och nudging, och arbetar med flera projekt inom mobility management. Läs mer om kursen här: https://www.awinwinworld.com/sv-SE/utbildning/aktuella-kurser/nudging-f%C3%B6r-h%C3%A5llbart-resande-43936556

Kategori
Psykologi/beteende
Transporter/mobilitet

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 2
Bli medlem Logga in