Bli medlem

Välkommen till vårt diskussionsforum

Här kan du ställa frågor, tipsa och diskutera hur den privata konsumtionen kan bli miljömässigt mer hållbar. Du kan också följa andras diskussioner och ta del av den kunskap som sprids. Se efter om det redan finns en pågående diskussion inom samma ämne, innan du påbörjar en ny.

Konsumentområde

Fokusområde

Möte om forskningsrapport om lantbrukarnas perspektiv

Vi är en forskargrupp vid SLU som har skrivit en rapport som baseras på intervjuer med 40 lantbrukare i olika svenska regioner och nu ska vi ha ett Zoom-möte om rapporten fredag 29e maj kl 14-15, till vilken vi bjudit in lantbrukare och andra intresserade aktörer att delta. En del av det som rapporten handlar om är konsumenternas förändrade attityd till lantbruk, det ökade intresset för hur matproduktion går till bland konsumenterna samt hur lantbrukare upplever de regler och certifieringar som konsumenterna efterfrågar i sin vardag. En vanlig åsikt bland lantbrukare är exempelvis att KRAV och liknande certifieringar inte riktigt kommer åt de aspekter som konsumenterna vill sätta fokus på - att lantbruket ska vara långsiktigt hållbart och ett kretslopp med så få skadeverkningar på miljön som möjligt. Det vore intressant och givande att även få in konsumenter till detta möte så att vi får med det perspektivet. Här är en länk till pressmeddelande om vår rapport samt till inbjudan till mötet: https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/5/lantbrukares-tankar-om-andrade-forutsattningar-och-om-framtiden-i-ny-rapport/

Kategori
Livsmedel

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 2

Återbruk vid nybyggnation och renovering i relation till banker/försäkringsbolag/bygglov?

Jag planerar att skriva om återbruk vid nybyggnation/renovering och hur banker, försäkringsbolag och även kommuners bygglovshantering ställer sig till återanvänt byggnadsmaterial i byggnader. Anledningen är att vi på Informationscentrum för hållbart byggande publicerat en artikel om återvunnet byggmaterial och då fått återkoppling från läsare att banker “förbjuder” användning av återvunnet material om man ska få ett lån för åtgärden. Nordea har meddelat att det inte finns någon generell regel att neka bolån till byggen/renovering på grund av återbruk av byggnadsmaterial, men att man vid en bolåneansökan alltid gör en individuell bedömning där flera olika parametrar vägs in. SEB uppger ungefär samma sak. Är det någon i detta forum som har information eller tips om hur jag kan komma vidare med denna fråga? Här är en länk till artikeln där denna fråga kommit upp: https://ichb.se/innehall/artiklar/atervunnet-byggmaterial-spar-pengar-och-resurser/

Kategori
Boende

Senaste svar: Profilbild Madeleine Appelgren) Madeleine Appelgren

Fråga
5 svar Följs av 5

Senaste svar: Profilbild Madeleine Appelgren) Madeleine Appelgren

Tips på webbkurs i Nudging för hållbart resande

Vill du lära dig mer om hur nudging kan vara ett verktyg för att förändra människors resvanor? Då vill jag tipsa om vår webbkurs som ges vid fyra tillfällen online från 22 april till 13 maj. Kursen arrangeras av Nudging Sweden med kursledare från A Win Win World. A Win Win World är experter inom hållbarhet, beteendevetenskap och nudging, och arbetar med flera projekt inom mobility management. Läs mer om kursen här: https://www.awinwinworld.com/sv-SE/utbildning/aktuella-kurser/nudging-f%C3%B6r-h%C3%A5llbart-resande-43936556

Kategori
Psykologi/beteende
Transporter/mobilitet

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 2

Klimatpåverkan från videomöten

Hej!Finns det någon som känner till att det gjorts beräkningar av vilken miljöpåverkan som kan kopplas till olika former av videomötesteknik? Vi statliga myndigheter ska ha en mötes- och resepolicy, och det lyfts fram vilka miljövinster som kan göras genom att undvika en resa för att istället mötas digitalt. Men samtidigt kommer beräkningar av hur stor miljöpåverkan som uppstår från internetinfrastrukturen, och som kan kopplas till användningen av strömningstjänster, Facebook mm. Ser man till tågresor i Sverige blir det väldigt lite miljöpåverkan åtminstone sett till klimatperspektivet, så frågan är om det blir en tydligt mindre påverkan från ett videomöte.Tacksam för tips på var man kan hitta användbara siffror på detta.MvhJohan Jarelin

Kategori
Teknik/IT
Transporter/mobilitet

Senaste svar: Jacob Mild

Fråga
1 svar Följs av 4

Senaste svar: Jacob Mild

Energy meet!?

Jag har funderat på varför det inte finns något återkommande (marknad/utställning/träff) som påminer om Raggarträffar. Men som inriktar sig till/på energi för den lilla människan? På 80-90 talet fanns det en ragarträff i sthlm som kallades Bigmeet ochsen flytades till Västerås och där fick den heta Powermeet och som nu har flyttat till Jönköping. Men här är ett bar exp på hur man skall gå tillväga enkelt och ekonomiskt ur alla synpunkter (är gansk säker på att kommunerna ställer upp på detta utan för stor krav då det förmodligen komer att dra folk till stan.Man bjuder in företag som får ställa ut sina miljö/klimat vänliga produkter för allmän visning och har då även någon typ avaktivitet/tävlingar eller liknand, man tar även in privatpersoner som har en bra lösning på ett specefikt problem som dom löst. Nu har man även fått en bra plattform för den uppfinningsrika att hjälpa till.

Kategori
Boende
Företagande/ekonomi

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 3
Bli medlem Logga in