Bli medlem

Välkommen till vårt diskussionsforum

Här kan du ställa frågor, tipsa och diskutera hur den privata konsumtionen kan bli miljömässigt mer hållbar. Du kan också följa andras diskussioner och ta del av den kunskap som sprids. Se efter om det redan finns en pågående diskussion inom samma ämne, innan du påbörjar en ny.

Konsumentområde

Fokusområde

Konferens: Klimatforum Västerbotten 2020 - att leda klimatomställningen

Klimatförändringen är en komplex fråga som berör alla samhällsområden och även en utmaning för beslutsfattare på alla nivåer. Konferensen Klimatforum Västerbotten 2020 ger dig verktyg att leda klimatomställningen utifrån din roll.5 november, 10.00 - 15.00Konferensen varvar presentationer, samtal och diskussioner av både nationella, regionala och lokala ledare inom klimatomställning, liksom av experter på ledarskap, styrmedel och tekniska hjälpmedel för klimatarbetet.Konferensen är digital och öppen för alla. Men främst vänder den sig till politiker, beslutsfattare och tjänstepersoner på kommuner och regioner, samt ledare, beslutsfattare och strateger inom näringslivet.Länk till program och anmälningssida

Kategori
Strategi/ledning
Transporter/mobilitet

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 1

Tips på webbkurs i Nudging för hållbart resande

Vill du lära dig mer om hur nudging kan vara ett verktyg för att förändra människors resvanor? Då vill jag tipsa om vår webbkurs som ges vid fyra tillfällen online från 22 april till 13 maj. Kursen arrangeras av Nudging Sweden med kursledare från A Win Win World. A Win Win World är experter inom hållbarhet, beteendevetenskap och nudging, och arbetar med flera projekt inom mobility management. Läs mer om kursen här: https://www.awinwinworld.com/sv-SE/utbildning/aktuella-kurser/nudging-f%C3%B6r-h%C3%A5llbart-resande-43936556

Kategori
Psykologi/beteende
Transporter/mobilitet

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 2

Klimatpåverkan från videomöten

Hej!Finns det någon som känner till att det gjorts beräkningar av vilken miljöpåverkan som kan kopplas till olika former av videomötesteknik? Vi statliga myndigheter ska ha en mötes- och resepolicy, och det lyfts fram vilka miljövinster som kan göras genom att undvika en resa för att istället mötas digitalt. Men samtidigt kommer beräkningar av hur stor miljöpåverkan som uppstår från internetinfrastrukturen, och som kan kopplas till användningen av strömningstjänster, Facebook mm. Ser man till tågresor i Sverige blir det väldigt lite miljöpåverkan åtminstone sett till klimatperspektivet, så frågan är om det blir en tydligt mindre påverkan från ett videomöte.Tacksam för tips på var man kan hitta användbara siffror på detta.MvhJohan Jarelin

Kategori
Teknik/IT
Transporter/mobilitet

Senaste svar: Jacob Mild

Fråga
1 svar Följs av 4

Senaste svar: Jacob Mild

Bli medlem Logga in