Bli medlem

Välkommen till vårt diskussionsforum

Här kan du ställa frågor, tipsa och diskutera hur den privata konsumtionen kan bli miljömässigt mer hållbar. Du kan också följa andras diskussioner och ta del av den kunskap som sprids. Se efter om det redan finns en pågående diskussion inom samma ämne, innan du påbörjar en ny.

Konsumentområde

Fokusområde

Hållbar konsumtion – en hackers utmaning

Vilka utmaningar ser du? Vi vet att du jobbar för en hållbar konsumtion dagligen.Bidra med din syn på vilka utmaningar det finns för en mer miljösmart konsumtion. Den 28 februari skickar vi de sedan vidare till organisatörerna för Hack for Sweden som kommer att rösta fram de utmaningarna som kommer att byggas lösningar för.Under några dagar i april ska olika grupper tävla om att hitta lösningar på Sveriges samhällsutmaningar med hjälp av öppen data från myndigheter och kommuner.Men vilka utmaningar ska bearbetas under hackatonet som äger rum 4-6 april 2019?Skriv ditt förslag i en kommentar i denna tråd!Läs mer om forumets deltagande i Hack for Sweden//Anna

Kategori
Forskning/statistik
Företagande/ekonomi
Hemelektronik
Innovation/design
Livsmedel
Psykologi/beteende

Senaste svar: Profilbild Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet) Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet

Diskussion

Svårt - eller omöjligt - att göra fel

”Det ska vara lätt att välja rätt” är en slogan som numera uttalas av alla om i stort sett allt. Och ja – reell konsumentmakt är fortfarande en bristvara. Det måste bli enklare att vara konsument, vi måste få mer makt att välja sådant som är bättre för miljön. Liksom för vår plånbok, vår hälsa, arbetsvillkoren, djuren. Men är det därmed konsumenterna som ska göra hela jobbet? För att få bukt med riskabla kemikalier, antibiotikaresistens, klimathot, eländiga arbetsvillkor, bankernas investeringar i miljöförstöring, rovdrift på metaller till mobiltelefonerna..?Svaret är nej.En tämligen enig forskarvärld pekar gång på gång att fortsatt överkonsumtion kommer att leda till katastrof för framtida generationer. Vi köper för mycket kött, för många mobiltelefoner, för mycket kläder, flyger för mycket…Även om mullret börjar höras – inte minst i kött- och flygdebatten – så tassas det väldigt mycket. Det är känsliga frågor. Rör inte mina matvanor. Eller resvanor. Tycks många tänka.Politiken tvår ofta sina händer. Det är så lätt att låta konsumentmakten bli ett alibi för att slippa ”inkräkta på den personliga friheten”. ”Marknaden” – alltså vi konsumenter – ska styra vilken nivå det ska vara på såväl miljö som djurskydd. Ett exempel på sådana tongångar är i regeringens livsmedelsstrategi, där ordet ”hållbart” tycks kunna betyda väldigt många olika saker samtidigt. Det måste finnas en balans mellan ansvar politik-näringsliv-konsument. Det är för lätt att välja fel, för mycket som styr åt fel håll, för mycket information vi aldrig får, så mycket tid vi aldrig har där vi stressar igenom mat- eller klädbutiken.Här behövs ett tydligt ledarskap. Politiker och andra beslutsfattare måste våga fatta de tuffa, långsiktiga politiska besluten. Som går längre än att det blir lite lättare att välja det rätta utifrån våra värderingar och vad vi vill med vår konsumtion – och inte vill.Tänk om man skulle resonera på samma sätt om hållbar konsumtion som om trafiken. Bilbälten, krockkuddar, hastighetsbestämmelser och restriktionerna kring mobilanvändningen skulle inte regleras genom lagar utan genom vars och ens ansvar. Gärna underbyggd med lite informationskampanjer. När det gäller trafiken rättar vi oss utan knot. Vi litar som medborgare på att politikerna gjort en rimlig avvägning. Inte så vad gäller miljön. Men miljöförstöring skapar också död och förintelse. Både på kort och lång sikt. Inte just här och just nu, men någonstans, någon gång. Vad gäller klimatfrågan – med enorma följder.Det är idag alltför lätt och billigt att köpa fel – shoppa loss på produkter som inte är förenligt med hållbar utveckling. Köpa industriellt framställt kött där djuren lidit svårt, obegripligt billiga kläder och elektronikprylar från Kina, till exempel. Självfallet finns det många med svag privatekonomi, men det är inte de som överkonsumerar, det är vi andra.Att det ska istället vara lätt att välja ”rätt” – det är viktigt. Men det räcker inte. Det måste vara svårt att välja fel. I vissa fall kanske till och med omöjligt. Ribban måste sättas högt via lagar och andra regler så att konsumenterna i sina stressade tur i mataffären inte ska behöva välja mellan dåligt och bra – utan mellan väldigt bra och bra. Allt oftare talar man om "default-samhälle", att det hållbara är utgångspunkten.Makten ligger i hög utsträckning hos regering, riksdag – och EU:s beslutsfattare. Fyrpartiöverenskommelsen innehåller en del steg i rätt riktning men frågan är hur långt det räcker i vår vardag. EU har också en viktig fråga, där måste det bli mer fokus på hållbar konsumtion. Det handlar om politiska slut om att rensa ut incitament som klart uppmuntrar till ohållbar konsumtion. Vi på Sveriges Konsumenter lansrade förra året våra lösningar för en stark och hållbar konsumentpolitik. Vi hoppas med att den ska bidra till debatt och ett större fokus både på konsumenternas vardagsliv och på politikens ansvar för en hållbar utveckling – miljömässigt, socialt, ekonomiskt.Marknadskrafterna kan åstadkomma mycket, men för att har brister och måste stöttas av politik. Dels har inte konsumenterna total informationsöverblick – de vet inte alla alternativ och konsekvenserna av olika val. Dels finns det goda möjligheter att med marknadsföring, exponering och själva utbudet påverka kunden. Därför behövs korrektion, styrning. Av politiken.

Kategori
Forskning/statistik
Livsmedel

Senaste svar: Inga svar

Diskussion
Inga svar Följs av 10

Hur kan vi ändra vårt sätt att äta?

Emma Schütt skriver: I dagarna publicerade EAT Lancet sin slutrapport. För att klara att producera mat till hela jordens befolkning och samtidigt hålla oss inom planetens gränser menar de att vi dels måste ställa om till ett fossilfritt jordbruk, minska svinnet i hela kedjan med minst hälften och dessutom förändra vårt sätt att äta radikalt. En flexitarisk kost med mycket mer grönt och betydligt mindre kött på tallriken är deras recept. Men hur ska en sådan beteendeförändring komma till stånd? Vi vet t.ex. att information som sådan inte räcker för att förändra ett beteende, men vad behöver vi och vem är det som kan påverka att det sker? Är det styrmedel och i så fall vilka? Lagstiftning eller frivilliga åtgärder? Vad har ni för tankar, idéer eller erfarenheter om att arbeta med liknande frågor lokalt eller nationellt?Om EAT Lancets rapport

Kategori
Forskning/statistik
Livsmedel

Senaste svar: Profilbild  ) Tim Isaksson

Diskussion
3 svar Följs av 9

Senaste svar: Profilbild  ) Tim Isaksson

Bli medlem Logga in