Bli medlem

Välkommen till vårt diskussionsforum

Här kan du ställa frågor, tipsa och diskutera hur den privata konsumtionen kan bli miljömässigt mer hållbar. Du kan också följa andras diskussioner och ta del av den kunskap som sprids. Se efter om det redan finns en pågående diskussion inom samma ämne, innan du påbörjar en ny.

Konsumentområde

Fokusområde

Klimatpåverkan från videomöten

Hej!Finns det någon som känner till att det gjorts beräkningar av vilken miljöpåverkan som kan kopplas till olika former av videomötesteknik? Vi statliga myndigheter ska ha en mötes- och resepolicy, och det lyfts fram vilka miljövinster som kan göras genom att undvika en resa för att istället mötas digitalt. Men samtidigt kommer beräkningar av hur stor miljöpåverkan som uppstår från internetinfrastrukturen, och som kan kopplas till användningen av strömningstjänster, Facebook mm. Ser man till tågresor i Sverige blir det väldigt lite miljöpåverkan åtminstone sett till klimatperspektivet, så frågan är om det blir en tydligt mindre påverkan från ett videomöte.Tacksam för tips på var man kan hitta användbara siffror på detta.MvhJohan Jarelin

Kategori
Teknik/IT
Transporter/mobilitet

Senaste svar: Jacob Mild

Fråga
1 svar Följs av 4

Senaste svar: Jacob Mild

Bli medlem Logga in