Bli medlem

Välkommen till vårt diskussionsforum

Här kan du ställa frågor, tipsa och diskutera hur den privata konsumtionen kan bli miljömässigt mer hållbar. Du kan också följa andras diskussioner och ta del av den kunskap som sprids. Se efter om det redan finns en pågående diskussion inom samma ämne, innan du påbörjar en ny.

Konsumentområde

Fokusområde

SPILLOSOFERNA - nytt läromedel för grundskolan om de Globala målen

Vi är tre lärare som i många år jobbat med att skapa kreativa läromedel och fortbildningar i Lärande för hållbar utveckling på utbildningscentret Spilloteket i Jämtland. Vårt sprillans nya läromedel SPILLOSOFERNA är utvecklat i nära samverkan med flera skolor och med finansiering av Arvsfonden. Läromedlet utgår från de Globala målen och ger elever delaktighet och inflytande i frågor som verkligen påverkar deras nutid och i allra högsta grad deras framtid.Vi har skapat Spillosoferna för att ge barn och unga kunskap, handlingskraft, hopp och inspiration för att leva i ett samhälle där klimatförändringar är en realitet och där omställning är en komplicerad nödvändighet.https://www.spillosoferna.se/

Kategori
Vägledning/undervisning

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 1

Öppet webinarium: Medveten konsumtion och hållbar mat

Hållbar Konsumtion - hur gör man?Kom på en kort digital inspirationsföreläsning där Alexandra Davidsson & Jonna Elofsson Bjesse från föreningen Medveten Konsumtion ger dig lösningar och konkreta tips på hur du kan bli en mer medveten konsument. Vi utlovar verktyg & inspiration , inte pekpinnar & dåligt samvete!Vi kommer att djupdyka och prata lite extra om hållbar matkonsumtion.Länken till webinariet: https://pexip.me/meet/45025791Välkommen till ett gratis webinarium med Medveten Konsumtion - inspiration utan pekpinnar!2 juni kl. 12-13

Kategori
Livsmedel
Vägledning/undervisning

Senaste svar: Inga svar

Tips
Inga svar Följs av 2

Hållbar konsumtion inom kommunal konsumentvägledning

Hej!Vi i vår kommun överväger att börja arbeta med hållbar konsumtion inom den kommunala konsumentvägledningen. Det är ju inte så att folk kommer till kommunen och säger: "Hej, jag vill konsumera hållbart - hur gör jag?", utan vi föreställer oss att arbeta mera utåtriktat med kampanjer, information, olika event och kanske medskapande aktiviteter. Är det någon som har erfarenhet av att arbeta in frågorna kring hållbar konsumtion i den kommunala konsumentvägledningen och som kan dela med sig av denna, eller som liksom vi vill starta upp arbete och därför söker diskussionsforum kring hur man bäst går tillväga?

Kategori
Boende
Vägledning/undervisning

Senaste svar: Ann-Carin Sjölander

Fråga
6 svar Följs av 12

Senaste svar: Ann-Carin Sjölander

Bli medlem Logga in