Bli medlem

Vad gör vi för att Sverige ska nå miljömålen?

Dagens diskussion
9 svar i diskussionen Följs av 11
I anslutning till webbinariet den 26 april kan du ställa frågor och diskutera med Hans Wrådhe på Naturvårdsverket mellan kl 10:45-11:15. Gör ditt inlägg genom att klicka på den gröna knappen.

Svar / Kommentarer

Får ofta frågan om hur stor del man som privatperson egentligen kan påverka sina utsläpp genom att göra medvetna/hållbara vardagsval, jämfört med de "overhead"-utsläpp som sker på samhällsnivå. Vad kan man ungefär svara där?

Helena Wildros skrev:

Får ofta frågan om hur stor del man som privatperson egentligen kan påverka sina utsläpp genom att göra medvetna/hållbara vardagsval, jämfört med de "overhead"-utsläpp som sker på samhällsnivå. Vad kan man ungefär svara där?

Det är en bra fråga. Det är minst 20 % av klimatpåverkan, sett ur ett konsumtionsperspektiv, som är offentlig konsumtion (sjukhus, skola, kollektivtrafik, vägar m.m.). Sedan kan det vara svårt för alla att påverka hur man bor och hur fastigheten sköts. Det som är lättast att påverka som enskild person är oftast resandet, maten och konsumtionen av andra varor - textilier, elektronik m.m. Men även i de frågorna anser Naturvårdsverket att det offentliga måste underlätta för oss att göra de valen som innebär lägre klimat- och miljöbelastning.

Hans Wrådhe skrev:

Det är en bra fråga. Det är minst 20 % av klimatpåverkan, sett ur ett konsumtionsperspektiv, som är offentlig konsumtion (sjukhus, skola, kollektivtrafik, vägar m.m.). Sedan kan det vara svårt för alla att påverka hur man bor och hur fastigheten sköts. Det som är lättast att påverka som enskild person är oftast resandet, maten och konsumtionen av andra varor - textilier, elektronik m.m. Men även i de frågorna anser Naturvårdsverket att det offentliga måste underlätta för oss att göra de valen som innebär lägre klimat- och miljöbelastning.

Tack för svar! Håller med om att det är mycket som man skulle önska att det offentliga gjorde för att underlätta en mer hållbar livsstil, så att det verkligen blir "lätt att göra rätt"...!

Svar/kommentarer på några av de frågor som kom in under webbinariet:

  • Hur mycket sojabönor importeras till Sverige för köttproduktion? Jag har ingen siffra på hur många ton som importeras per år, varken till köttproduktion eller annan konsumtion. Men jag har sett uppskattningar på att mer än 95 % av importen går till djurfoder.
  • Vad är pesticider? Ett annat ord för bekämpningsmedel. Framförallt används väldigt mycket insektsbekämpningsmedel (insekticider) i frukt- och grönsaksodlingar i södra Europa och utanför Europa.

Maria Nyquist skrev:

Har ni överlämnat åtgärdsförslagen till regeringen? Vilken respons har regeringen i så fall gett? Vad är nästa steg i kommande arbetet med att nå de svenska miljömålen?

Vi lämnade förslagen till regeringen i januari. Det är svårt att bedöma hur mycket regeringen tar till sig. I vårbudgeten går det att se att vissa frågor finns med (Kanske skulle de funnits med ändå?), t.ex. minskade subventioner till fossila bränslen. Naturvårdsverket kommer fortsätta att lämna förslag till åtgärder i olika sammanhang, och vi söker hela tiden samverkan med andra myndigheter och aktörer dör att hitta bra förslag och lösningar på problemen - vare sig det är nationella eller internationella problem som behöver lösas.

Vilka är era rekommendationer till regeringen för att göra det billigare och enklare att resa med tåg än med flyg? T ex att flyget inte betalar skatt på bränslet, vilket säkerligen är en stor faktor till att flyget kan vara så mycket billigare, gissar jag. Jag skulle gärna ta tåget till t ex London, men det är orimligt mycket dyrare att åka tåg dit än flyga - vad beror det främst på?

Helena Wildros skrev:

Vilka är era rekommendationer till regeringen för att göra det billigare och enklare att resa med tåg än med flyg? T ex att flyget inte betalar skatt på bränslet, vilket säkerligen är en stor faktor till att flyget kan vara så mycket billigare, gissar jag. Jag skulle gärna ta tåget till t ex London, men det är orimligt mycket dyrare att åka tåg dit än flyga - vad beror det främst på?

Naturvårdsverket har inte preciserat hur regeringen ska göra det billigare och enklare att resa med tåg. Vi har formulerat det som att det är "av yttersta vikt att snabbt stärka möjligheterna att resa såväl inrikes som internationellt med tåg."

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registrera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in