Bli medlem

Vilka hinder och möjligheter finns det för konsumenter att göra mer hållbara val av kött?

Dagens diskussion
8 svar i diskussionen Följs av 8

Diskussionen är stängd

Svar / Kommentarer

Jag ser en svårighet i att vi når de konsumenter som redan är intresserade, hur kan vi nå de som är utanför?

Hur bedömer ni intresset från detaljhandeln och restaurangbranschen att vilja ställa om och underlätta för konsumenter att konsumera mer hållbart. Ex vis genom de branschöverenskommelser ni nämnde?

Katarina Jofjell skrev:

Jag ser en svårighet i att vi når de konsumenter som redan är intresserade, hur kan vi nå de som är utanför?

Du har rätt i att informationskampanjer och liknande i första hand når de som är intresserade. Därför behövs åtgärder som indirekt styr mot bättre konsumtion, tex att det totala utbudet förbättras, och olika typer av finansiella och regulatoriska styrmedel.

Har man tittat på hur lång tid djur behöver beta på naturbetesmark för att få positiva effekter på den biologiska mångfalden?

Katarina Jofjell skrev:

Har man tittat på hur lång tid djur behöver beta på naturbetesmark för att få positiva effekter på den biologiska mångfalden?

Hur betet ska bedrivas för att ge bästa möjliga förutsättningar för biologisk mångfald varierar beroende på typ av mark, typ av växtlighet etc. Jag är heller ingen expert på det men det finns flera forskare som sysslar med sådant.

Maria Lindstedt skrev:

Hur bedömer ni intresset från detaljhandeln och restaurangbranschen att vilja ställa om och underlätta för konsumenter att konsumera mer hållbart. Ex vis genom de branschöverenskommelser ni nämnde?

Väldigt varierande!

I rapporten nämner vi att en viktig skillnad som påverkar detta är att restaurangbranschen är en mycket mer heterogen bransch (här finns tusentals aktörer) medan detalj- och dagligvaruhandeln utgörs av ett fåtal aktörer. Det går inte att säga något generellt om intresset inom restaurangbranschen - här finns förstås enormt varierande intresse beroende på den enskilda aktören. Intresset hos de större aktörerna är det lättare att säga något om. Vi har inte tittat närmare på grossisterna i den här rapporten utan fokuserat på detaljhandeln eftersom det är där konsumenten främst handlar kött och köttsubstitut, men från de aktörerna är det flera som medverkat i studien och där många jobbar med hållbarhetsfrågor. Men som vi skriver i rapporten så finns det mycket kvar att göra och förslagen på ytterligare åtgärder medför också att både restaurangbranschen och dagligvaruhandeln agerar.

Innefattar direktkonsumtionen vad man äter utanför hemmet? Ser köttandelen olika ut hemma och borta?

Katarina Jofjell skrev:

Innefattar direktkonsumtionen vad man äter utanför hemmet? Ser köttandelen olika ut hemma och borta?

Ja det gör det. Så här förklarar Jordbruksverket: "Med direktkonsumtion avses de totala leveranserna av livsmedel från producenter till privathushåll och storkök samt producenternas hemmaförbrukning."

Man kan läsa mer här:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html

Gällande köttandelen hemma och "ute" så har vi inte någon uppgift om det.

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registrera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in