Bli medlem

Återbruk vid nybyggnation och renovering i relation till banker/försäkringsbolag/bygglov?

Fråga
Kategori
Boende
5 svar i diskussionen Följs av 5

Jag planerar att skriva om återbruk vid nybyggnation/renovering och hur banker, försäkringsbolag och även kommuners bygglovshantering ställer sig till återanvänt byggnadsmaterial i byggnader.
Anledningen är att vi på Informationscentrum för hållbart byggande publicerat en artikel om återvunnet byggmaterial och då fått återkoppling från läsare att banker “förbjuder” användning av återvunnet material om man ska få ett lån för åtgärden.
Nordea har meddelat att det inte finns någon generell regel att neka bolån till byggen/renovering på grund av återbruk av byggnadsmaterial, men att man vid en bolåneansökan alltid gör en individuell bedömning där flera olika parametrar vägs in.
SEB uppger ungefär samma sak.

Är det någon i detta forum som har information eller tips om hur jag kan komma vidare med denna fråga?

Här är en länk till artikeln där denna fråga kommit upp: https://ichb.se/innehall/artiklar/atervunnet-byggmaterial-spar-pengar-och-resurser/

Svar / Kommentarer

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registrera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in