Bli medlem

Möte om forskningsrapport om lantbrukarnas perspektiv

Tips
Kategori
Livsmedel
Inga svar i diskussionen Följs av 2

Vi är en forskargrupp vid SLU som har skrivit en rapport som baseras på intervjuer med 40 lantbrukare i olika svenska regioner och nu ska vi ha ett Zoom-möte om rapporten fredag 29e maj kl 14-15, till vilken vi bjudit in lantbrukare och andra intresserade aktörer att delta. En del av det som rapporten handlar om är konsumenternas förändrade attityd till lantbruk, det ökade intresset för hur matproduktion går till bland konsumenterna samt hur lantbrukare upplever de regler och certifieringar som konsumenterna efterfrågar i sin vardag. En vanlig åsikt bland lantbrukare är exempelvis att KRAV och liknande certifieringar inte riktigt kommer åt de aspekter som konsumenterna vill sätta fokus på - att lantbruket ska vara långsiktigt hållbart och ett kretslopp med så få skadeverkningar på miljön som möjligt. Det vore intressant och givande att även få in konsumenter till detta möte så att vi får med det perspektivet.


Här är en länk till pressmeddelande om vår rapport samt till inbjudan till mötet: https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/5/lantbrukares-tankar-om-andrade-forutsattningar-och-om-framtiden-i-ny-rapport/

Svar / Kommentarer

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registrera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in