Bli medlem

SPILLOSOFERNA - nytt läromedel för grundskolan om de Globala målen

Tips
Kategori
Vägledning/undervisning
Inga svar i diskussionen Följs av 1

Vi är tre lärare som i många år jobbat med att skapa kreativa läromedel och fortbildningar i Lärande för hållbar utveckling på utbildningscentret Spilloteket i Jämtland. Vårt sprillans nya läromedel SPILLOSOFERNA är utvecklat i nära samverkan med flera skolor och med finansiering av Arvsfonden. Läromedlet utgår från de Globala målen och ger elever delaktighet och inflytande i frågor som verkligen påverkar deras nutid och i allra högsta grad deras framtid.

Vi har skapat Spillosoferna för att ge barn och unga kunskap, handlingskraft, hopp och inspiration för att leva i ett samhälle där klimatförändringar är en realitet och där omställning är en komplicerad nödvändighet.