Minska fortkörning genom att kommunicera sociala normer

Publicerad 20 april 2018

Att kommunicera att de flesta kör laglydigt och håller hastigheten – kan det vara ett sätt att minska antalet fortkörningar?

Biltrafik

I Kanada ville ett forskarlag testa just detta. De satte därför upp en ny skylt bredvid den befintliga hastighetsskylten. Där angav de hur många procent av de förbipasserade bilarna som inte åkte för fort dagen respektive veckan innan. Dessutom visade skylten den dittills högsta procentnoteringen för att försöka få till en stegrande effekt. 

Resultatet  

  • Andelen bilister som körde fortare än tillåtet (80 km/h) minskade från 90 till 78 %.  
  • De som körde allra fortast (över 120 km/h) minskade från 6 till 2,6 %De värsta fartsyndarna påverkades alltså mest.  

Resultaten höll i sig under de 26 veckor som forskarna visade skyltarna med siffror för föregående vecka, vilket vittnar om att effektehåller i sig över tid. 

Liknande projekt  

Studiens resultat har backats upp av liknande resultat i IsraelIsland och Kanada Island använde forskarna en mer gömd radar och mätte genomsnittshastigheten, sosjönk från 69 till 63 km/h. I Israel och Kanada såg man även att antalet olyckor sjönk. 

I Storbritannien testade ett forskarlag att använda sociala normer för att minska fortkörning. I brev till förare som åkt fast för fortkörning inkluderade man en mening om att de flesta människor håller hastighetsgränsernaBudskapet gavs en central plats i brevet, som i övrigt främst handlade om hur hastighetsgränserna bestäms.

Brevet ledde till en tjugoprocentig minskning av sannolikheten att inom sex månader bli tagen för fortkörning igen, jämfört med de som fick den gamla versionen av brevet.  

Källor