Smart återkoppling ökar eco driving

Publicerad 8 maj 2018

Ljus och ljud hjälper föraren att köra miljösmart.

Kör bil

Många känner till begreppet "ecodriving", det vill säga hur vi bör gasa, växla och bromsa för att minimera bränsleåtgång och slitage på bil och väg. Men få tillämpar det i trafiken.

Ett brittiskt företag tog hjälp av forskare i körpsykologi och experter på "Internet of Things" för att med smart teknologi hjälpa bilförare att köra mer miljösmart. Tillsammans tog de fram den lilla motor- och nätuppkopplade dosan Lightfoot som placeras ovanför handskfacket i bilen.

Genom ljus och ljud hjälper dosan föraren att hålla sig inom motorns "sweet spot", där kraft och effektivitet optimeras. Lightfoot kommunicerar genom en rad lampor som lyser antingen grönt, gult eller rött. Kör man ineffektivt får man dessutom verbala varningar. Vid första varningen säger rösten bokstavligen "Nudge", andra varningen "Nudge, nudge" och fortsätter man köra ineffektivt säger den "Lightfoot penalty received".

Vid slutet av resan berättar dosan hur det har gått, till exempel "Journey score over 90 % - outstanding driving." Dosan med tillhörande app ger dessutom poäng efter hur man accelererar, visar tidigare betyg, jämför körningen med andra och erbjuder pristävlingar.

Resultatet

Under åtta veckor följde man 100 bilförare som fått Lightfoot installerat i sina bilar. Resultaten var otvetydiga. Varenda förare började köra betydligt mer miljövänligt. Accelerationstiden i röd zon minskade med över 70 %. Runt 60 % av förarna fick veckobetyget "Elite Driver", jämfört med 3 % veckorna innan testperioden. En stor del av förbättringen skedde direkt, utan tecken på att effekten mattades av. I genomsnitt blev deltagarnas körning 16 % mer effektiv. Efteråt valde de flesta förarna att låta dosan sitta kvar, eftersom de tyckte "körningen blev mer avslappnad och rolig".

Varför funkar det?

En barriär till ecodriving är sannolikt att vi oftast tänker på annat när vi kör. Jobbet, barnen, radion, trafiken – mycket pockar på uppmärksamhet. Därför kan vältajmade påminnelser vara väldigt betydelsefulla. Chansen att vi människor ska lära oss är störst när vi får återkoppling så nära beteendet som möjligt. Onlinefunktionerna bidrar säkerligen till effektiviteten, eftersom vi är sociala varelser som jämför oss med andra.

Men det är Lightfoots omedelbara beteendeåterkoppling i bilen som har störst betydelse. Stänger man av ljudet på dosan, tappar förarna i uppmärksamhet. De verbala varningarna verkar vara en central ingrediens i framgångsreceptet.

Källor