Tävlingsinstinkten får dig att gå mer

Publicerad 27 april 2018

Spelar mina kollegors motionsvanor roll för hur mycket jag rör mig?

Människor promenerar

Att få människor att röra på sig är bra både för miljö, hälsa och samhällsekonomi. Stegräknare har länge varit ett bra verktyg för att uppmuntra till fler och längre promenader. Men hur kan verktyget bli ännu mer kraftfullt?

Amerikanska forskare utrustade 64 universitetsanställda med stegräknare. De anställda använde stegräknarna minst åtta timmar per dag i tre veckor. Den första veckan noterade man enbart hur många steg varje deltagare tog. Under de kommande två veckorna fick hälften av deltagarna återkoppling på sin insats via mejl. (Andra hälften utgjorde kontrollgrupp.)

Varje dag fyllde deltagarna i en logg om sin prestation på webben. Den återkoppling de sen fick byggde på skillnaden mellan antalet steg den dagen och deras eget genomsnitt under förmätningen. Om skillnaden var större än den genomsnittliga förbättringen för andra deltagare, fick man budskapet "Du lyckades bättre än X % av de andra." Om skillnaden var lägre byttes "bättre" ut till "sämre".

Resultat och varför det fungerar

De som fick återkoppling gick i snitt 1120 fler steg per dag jämfört med kontrollgruppen, vilket var en tydlig skillnad. Att nyttja det faktum att vi är sociala varelser, som påverkas av vad omgivningen gör, verkar vara en bra metod för att få oss att gå mer. När vi ser att andra har presterat bättre skapar det en referenspunkt som får oss att själva vilja sträva dit.

Extra intressant var att ingen "boomerangeffekt" uppstod. I andra studier har information om att man har presterat bättre än andra lett till en minskad motivation. En förklaring till varför det inte blev så, kan vara att deltagarna sågs på arbetsplatsen, vilket höjt tävlingsinstinkten. En annan förklaring kan vara att det uttalade målet med studien "att röra sig mer", funnits som ett normativt budskap i bakhuvudet.

Notera!

Att ge återkoppling genom en "social jämförelse" är mer effektivt än att bara ge individuell återkoppling.


Källa

Chapman et al. (2015): Goals and social comparisons promotewalking behavior