Bli medlem

Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande

Uppdaterad 19 mars 2019

Hur kan en framtid utan tillväxt se ut?

Dagens trender pekar ofta i en mindre önskvärd riktning för en hållbar utveckling. Därför finns behov att utforska framtider där hållbarhetsmål uppfylls. Vad händer då med det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål? Detta utforskades i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om framtider bortom BNP-tillväxt.

Det finns ett stort behov av att utforska framtider där hållbarhetsmålet kan uppnås. Samtidigt pågår en kritisk diskussion om det konventionella tillväxtbegreppet och vad den ensidiga fokuseringen av BNP-tillväxt haft för konsekvenser för sociala och ekologiska system. Det senaste decenniet har dessutom visat att ekonomiska förutsättningar snabbt kan ändras och den faktiska BNP-utvecklingen har på många håll blivit lägre än vad som tidigare har antagits.

Forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande har undersökt vad som skulle kunna hända i det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål, utan istället de kvaliteter samhället kan tänkas vilja uppnå. Fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 har tagits fram, vilka alla innebär stora samhällsförändringar.

Kontaktperson

Finansiering

Formas stark forskningsmiljö
Bli medlem Logga in